на 80% швидше отримання звітності

зниження трудомісткості збору даних до 90%

скорочення операційних витрат до 5%

Дізнайтеся вартість і терміни

Функції системи управління фінансами ABM Finance

Програмний продукт ABM Finance – програмно-методичний комплекс для управління ефективністю бізнесу та автоматизації системи управління фінансами. Продукт є конструктором, за допомогою якого можна збудувати будь-яку фінансову модель.

Методологія

 • створення єдиної узгодженої методології бюджетування, управлінського обліку та консолідованої управлінської звітності за групою компаній та окремими напрямками бізнесу
 • навчання менеджменту компанії ефективному управлінню фінансами – єдина мова для всіх учасників фінансової системи
 • розробка положення про фінансову структуру компанії, делегування повноважень та відповідальності ЦФВ
 • розробка положення про бюджетування (формати та відповідальні за внесення планових значень, процес узгодження тощо)
 • розробка положення про управлінську облікову політику або МСФЗ
 • розробка положення про форми звітності Cash Flow, PL, Balance, Capex та ін.
 • розробка положення про казначейство
 • технічне завдання та постановка задачі для автоматизації обліку та фінансової звітності в компанії

Бюджетне планування

 • розробка та автоматизація бізнес-процесів та індивідуальних форм для планування бюджетів у компанії
 • впровадження управління фінансами бізнес одиниць у єдиній інформаційній системі через план-фактний та факторний аналіз відхилень
 • забезпечення планування по всіх ЦФО в єдиній системі функціональних бюджетів з мінімальними витратами праці та часу
 • мотивація керівників бізнес-підрозділів для виконання поставлених ним фінансових показників
 • налаштування прозорої та аудованої звітності план\факт з можливістю провалитися до первинного документа
 • забезпечення керівництва компанії інструментами фінансового аналізу для ухвалення оперативних рішень щодо розвитку бізнесу

Управлінський облік та звітність

 • розробка управлінської облікової політики та управлінський план рахунків
 • створення положення про форми звітності Cash Flow, PL, Balance, Capex та ін.
 • визначення необхідних аналітичних розрізів управлінської звітності
 • автоматизація індивідуальну систему управлінського обліку та звітності в режимі онлайн
 • прозора та аудована система управлінської звітності з можливістю ознайомитися з первинними документами

МСФЗ

 • консолідація даних бухгалтерського обліку
 • організація єдиного плану рахунків з метою МСФЗ, управлінського обліку та бюджетування
 • трансляція на план рахунків МСФЗ із створенням автоматичних трансформацій
 • автоматизація трудомістких коригувань по МСФЗ та закриття періоду
 • формування автоматичного пакета консолідованої звітності з МСФЗ та розкриття по сегментах з можливістю вивантаження у шаблон документа Word
 • автоматизація звітів з коригування бухгалтерських даних, управлінських та МСФЗ
 • прозора та аудована система звітності МСФЗ з можливістю провалитися до первинного документа

Казначейство та платіжний календар

 • регламентація методології оперативного управління грошовими потоками: формування самого процесу погодження, документів для внесення заявки, структури реєстру, архітектури стикування з клієнт-банками
 • автоматизація бізнес процесу подання, погодження та затвердження заявок на виплату коштів
 • налаштування зручних форм електронних заявок, зведених реєстрів платежів для фінансового директора та звітності про ліквідність для топ-менеджменту
 • автоматична перевірка на ліміти заявок за індивідуальними ознаками, наприклад: сценарії бюджету, стаття грошових кошт, договори, контрагенти, ЦФО, проекти та інші
 • інтеграція з різними системами клієнт банків
 • зручна можливість узгодження платежів через телеграм-бот
 • налаштування автоматичного платіжного календаря з плануванням надходжень/виплат та управлінням касовими розривами по групі компаній або за окремими бізнес-напрямками
 • фактичний звіт Cash Flow про рух грошових коштів у режимі онлайн з можливістю провалитися до первинного документа та заявки на виплату ДС

BI-аналітика (Dashboards)

 • налаштування звітів по фінансам – СEO Dashboard, P&L, Сashflow, оборотний капітал, дебіторка, Сapex
 • автоматизація звітів з продажів – дашборд менеджера, первинні та вторинні продажі, ABC + XYZ аналіз, факторний аналіз продажів
 • фактичні логістичні звіти – структура запасів та оборот, аналіз закупок та бек-маржі, аналіз транспортної логістики, індекси собівартості продукції
 • налаштування звітів для маркетингу – RFM-аналіз, аналітика клієнтської бази, наскрізна аналітика трафіку, аналітика CRM, ефективність маркетингових акцій.
 • реалізація звітів з персоналу – ФОП-структура, система мотивації та моделювання, воронка підбору персоналу, аналіз причин звільнення, виконання KPI департаментів та співробітників
 • налаштування звітів для роздрібу – аналіз роздрібних мереж, картограф-аналіз, аналіз програми лояльності, час роботи точок та завантаження, аналіз чеків
 • автоматизація звітів з виробництва – план/факт, звіт по дефектурі, собівартість продукції, питомі показники
 • Balans

  Баланс

 • Kaznachejstvo

  Казначейство

 • MSFO

  МСФО

 • Stsenarne-byudzhetuvannya

  Сценарне бюджетування

 • Cash-Flow

  Cash Flow

 • PnL

  PnL


Замовте демонстрацію системи управління фінансами ABM Finance

Та давайте разом робити ваші фінанси прозорими!

Замовити демонстрацію

Система управління фінансами ABM Finance має наступні переваги

Low Code 

гнучкий програмний продукт класу BPM (Business Performance Management), з можливістю легкого налаштування фінансистом;

 

Продукт консолідатор

автоматично будує консолідовану фінансову звітність за групою компаній та за окремими бізнес-напрямками, забезпечує обмін даними з різними обліковими системами

 

Гнучкий конструктор

фінансова модель дозволяє побудувати індивідуальну фінансову звітність для вашого бізнесу без програміста

 

Широкі можливості інтеграції та передачі данихРезультати та ефекти

 • гнучка система планування, управління грошима та вартістю компанії
 • автоматизація усього циклу управління фінансами в одному контурі
 • збільшення інвестиційної привабливості та ліквідності бізнесу
 • підтвердження заявок на оплату в Telegram за 1 хвилину
 • на 80% швидше отримання звітності для керівників та інвесторів
 • зручна консолідована звітність CashFlow, P&L, Balance

Замовте демонстрацію системи управління фінансами ABM Finance

Та давайте разом робити ваші фінанси прозорими!

Замовити демонстрацію