90338
Головна
МедФармХолдинг
МедФармХолдинг

МедФармХолдинг

Одна з провідних фармацевтичних торгово-виробничих компаній України. Має три основні бізнес-напрямки: фармацевтичне виробництво, аптечну мережу та багатопрофільну лікарню.
3
Напрямки бізнесу
110
Аптек
77
Років на ринку
Замовити презентацію

Передумови

01
Проблеми фактичного обліку​

Немає єдиної методології відображення факту​. Не організовано облік внутрішніх взаєморозрахунків. Немає можливості порівнювати дані в періоді. Вся фінансова звітність в Excel.

02
Проблеми планування

Плани складаються на рік та мають приблизний характер. Немає план-фактного аналізу в єдиній системі. Часто втрачається взаємозв’язок планових бюджетів. Не формується плановий баланс.

03
Проблеми платіжного календаря

Відсутній прогноз платежів. Немає автоматизації контролю кредиторської заборгованості та лімітів по ЦФВ і статтях. Потрібна автоматизація узгодження заявок для руху грошових коштів.

Хід проєкту

Було обрано комплексний підхід до впровадження – методологія та автоматизація з одних рук. Оптимізація бізнес-процесів відбувалась одночасно в трьох напрямках бізнесу.

01
Регламентація​

Створено єдину методологію управлінського обліку та бюджетування для Групи компаній. А саме: визначено бюджетні моделі для кожного напрямку з урахуванням специфіки бізнесу, було описано принципи та особливості управлінського обліку з деталізацією за господарськими операціями. Цей етап став вихідною точкою для автоматизації отримання управлінської звітності за фактом, а також для розроблення інструментів планування.

02
Управлінський облік​

Розроблено центральну базу управлінського обліку з актуальною інформацією в одному місці. Було реалізовано складні механізми розподілу витрат. Налаштовано управлінські звіти, як за окремим напрямом, так і за групою загалом. Для зберігання управлінських даних трьох напрямів використовується один управлінський план рахунків.

03
Автоматизація бюджетування​

Реалізовано повний цикл бюджетування з аналітикою drill-down до первинного документа. Узгоджений бюджет для кожного ЦФВ (відхід від ручного управління і тривалих узгоджень). Реалізовано повноцінне планування руху запасів (реалізація, виробництво, списання ТМЦ) за методом ФІФО для контролю собівартості за номенклатурою та одиницею продукції.

04
Платіжний календар

Впроваджено платіжний календар з оперативним управлінням заявками на оплату і перерозподілом залишків лімітів між статтями і ЦФВ. Реалізовано прогнозування платежів в оперативному контурі, управління ризиками, які пов'язані з нестачею вільних грошових коштів.

Результати впровадження ABM Finance

Якісні зміни

  • Створена центральна база управлінського обліку
  • Реалізовано точне наскрізне планування (аналіз від плану продажу до планового балансу та матриці коефіцієнтів)
  • Розроблено прогноз ключових показників діяльності на рік вперед
  • Зросла маржинальна рентабельність завдяки якісному факторному аналізу в управлінні продуктовим портфелем
  • Побудовано сценарне планування (сценарії зміни бюджету) та повний цикл бюджетування з аналітикою drill-down до первинного документа​
  • Скоротилась «ручна праця» і, як наслідок, трудовитрати й час на отримання управлінської звітності​
  • Узгоджений бюджет для кожного ЦФЗ (уникнення ручного управління та тривалих погоджень)
  • З'явився інструмент керування ліквідністю компанії (NWC)​

Відгук клієнта

О. М. Чанчіков

Фінансовий директор​ ГК «МедФармХолдинг»​

«Спільно пройшли шлях від розробки методології до повного переходу на програмний продукт «ABM Finance» у блоках управлінський облік, бюджетне планування та платіжний календар. Завдяки індивідуальному підходу консультантів під час реалізації наших завдань та гнучкості програмного продукту, в управлінському обліку було відображено нюанси всіх основних бізнес-напрямків холдингу, при цьому збереглася єдина методологія обліку та звітності.»

Замовте консультацію експерта ABM Finance

Дізнайтеся більше про можливості зростання вашого бізнесу!

Чем полезен семинар по управлению запасами
Дякуємо за звернення.

Ми цінуємо, що ви зацікавились саме нашими продуктами. Один з наших співробітників зв'яжеться з вами найближчим часом. Гарного дня!