Key results of implementation:

We focus on current demand in operational planning, not just the forecast, which leads to improved results:

Stocks reduction 40 %
Up to 99 % OTIF (On Time In Full) increased
55 %
lead-time reduction
Minimize the cost
of urgencies
33 % Sales growth
Reduction of the production
planning cycle

Zmniejszenie utraconej sprzedaży o 30-60%

Zmniejszenie poziomu nadwyżek o 35-60%

Wzrost dochodu i ROI

Dowiedzieć się czas i koszt wdrożenia

Przewagi systemu zarządzania zapasami

ABM Inventory – to kompleksowe rozwiązanie dla zarządzania zapasami w łańcuchach dostaw i końcowych punktach sprzedaży. Jest przeznaczone do obliczania potrzebnego poziomu zapasów dla każdemu SKU, na każdym punkcie przechowywania, odpowiednio do faktycznych wahań popytu.

Dzięki ABM Inventory zabezpiecza się wysoki poziom dostępności towaru przy optymalnych zapasach!

 • Nowoczesny algorytm

  Unikalny algorytm codziennych uzupełnień na podstawie metodologii Teorii Ograniczeń.

 • Chmurowy (SaaS)

  Nie wymaga zakupu, instalacji i wsparcia. Kompatybilny ze wszystkimi systemami ewidencyjnymi i ERP. Szybka opłacalność.

 • Optymalizacja

  Poprawa wszystkich procesów pracy z zamówieniami, zapasami, asortymentem, dostawcami.

ABM Inventory wyróżnia się wśród systemów tym, że zarządzanie zapasami jest oparte nie na złudnej prognozie, a na faktycznym popycie konsumentów, który jest bardzo dynamiczny. Z powodzeniem wykorzystuje się w handlu detalicznym, dystrybucji, produkcji.

Funkcjonalne możliwości systemu zarządzania zapasami

Automatyzacja zapasów w ABM Invemtory pozwala śledzić dynamikę sprzedaży, utraconej sprzedaży, zapasów i ich nadwyżek po całej firmie, każdym magazynie, sklepie i dostawcy. W ABM Invemtory jest realizowany prosty i dokładny system sprawozdań. Sprawozdania są wyświetlanie w kompaktowym wyglądzie, pozwalając ocenić cały obraz oraz, przy potrzebie, zagłębić się w szczegóły. Ponad 40 sprawozdań są przeznaczone do rozwiązywania konkretnych zadań.

Automatyczne uzupełnienie zapasów oraz automatyczne zamówienie dostawcy (autozamówienie)

 • Codzienne automatyczne wyznaczenie bufora w związku ze zmianą realnej konsumpcji każdego SKU dla każdego punktu przechowywania.
 • Codziennie automatycznie dla każdego SKU analizują się faktyczne sprzedaży, oceniają się istniejące nadwyżki i niedobory na każdym punkcie przechowywania, uwzględniają się specyficzne warunki dostawy. Na podstawie tych danych system sporządza zamówienia dostawcom.
 • Zarządzanie promocjami i sezonami.

Operatywna kontrola

 • «Niedobór towarów TOPmover» sygnalizuje o niedostatecznym zapasie kluczowych towarów, które generują główny obrót (do 80%) i ryzyku utraconej sprzedaży. Menadżer podejmuje prewencyjne działania dla wyrównywania zabezpieczenia towarem punktu przechowywania.
 • Sprawozdanie o dokładności wykonywania zamówień przez dostawców zawiera informację o tym, w jakiej ilości były zamówione towary, i w której ilości zostały dostarczone przez kontrahenta.

Analiza i zarządzanie asortymentem

 • Przedstawia wskaźniki finansowe, które pozwalają łatwo zlokalizować i porównać szybko-obrotowe SKU z powolnie-obrotowymi oraz z nieruchomymi SKU. Towary uporządkowują się według dochodowości, obrotowości.
 • Wygodny mechanizm usuwania towarów z asortymentu.

Ocena wiarygodności dostawców

 • Skonsolidowana informacja na temat obrotu dostawcy, jego pozycji topowych, utraconych sprzedaży, nadwyżek, zapasów i obrotowości, dynamiki wskaźników oraz podsumowujący wskaźnik wiarygodności i niezawodności dostawcy.

Kompleksowa analityka

 • Dynamika zapasów firmy. Każdego tygodnia system automatycznie oblicza efektywność zarządzania zapasami jak w całości, tak i w każdym punkcie przechowywania. Jak zmienia się sytuacja i co wpływa na te zmiany.
 • Analiza utraconej sprzedaży. Analiza niedoboru towarów w każdym punkcie przechowywania i ich wpływ na wyniki finansowe firmy.
 • Dynamika nadwyżek zapasów. Dokładne sprawozdanie o nadwyżkach zapasów.
  Sprawozdania odzwierciedlają tendencje za ostatnie 6 i 52 tygodni, a także dokładne sprawozdania z wskazaniem pozycji, które stworzyły największe utracone sprzedaże i nadwyżki w ostatnim tygodniu.
 • An example of replenishment calculation for each SKU in each point of storage

  An example of replenishment calculation for each SKU in each point of storage

 • Stock structure of MTS goods regarding their position in buffer zonev

  Stock structure of MTS goods regarding their position in buffer zone

 • Coverage of lost sales by overstocks

  Coverage of lost sales by overstocks

 • Dashboard with key system indicators

  Dashboard with key system indicators

 • Dynamics of promotional and seasonal goods operations

  Dynamics of promotional and seasonal goods operations

 • New regular order

  New regular order

 • Number of SKUs by buffer zones

  Number of SKUs by buffer zones

 • Overstocks dynamic of last week in comparison to previous one

  Overstocks dynamic of last week in comparison to previous one

 • Report Stocks of last week

  Report Stocks of last week

 • Report Weekly stocks dynamic

  Report Weekly stocks dynamic

System zarządzania zapasami. Wyniki i efekty

Wskutek wykorzystania systemu firma otrzymuje następujące efekty:

 • Zmniejszenie utraconej sprzedaży o 30-60%. Ze względu na wysoki poziom dostępności towarów minimalizują się utracone sprzedaże, zwiększa się lojalność klientów.
 • Zmniejszenie poziomu nadwyżek o 35-60%. Uwolnienie środków pieniężnych zamrożonych w nadwyżkach zapasów. Zmniejszenie potrzeby w pożyczkach i kredytach.
 • Minimalizacja strat. Redukcja strat, które powstają wskutek spisania na straty i rozprzedaży. Zmniejszają się wydatki na magazynowanie i przemieszczenie towaru między magazynami. Poprawa wskaźników finansowych firmy.
 • Podwyższenie poziomu wiarygodności dostawców. Akumuluje się statystyka i formują się sprawozdania o wiarygodności dostawców, które pokazują, kto i jak często dostarcza towary z opóźnieniem, nieprawidłową ilość itd. To pozwala współpracować tylko z najbardziej efektywnymi i niezawodnymi dostawcami.
 • Racjonalne wykorzystanie powierzchni magazynowych.
 • Ekonomicznie uzasadnione zarządzanie asortymentem.

ABM Inventory – to rozwiązanie chmurowe, które pracuje według schematu SaaS(Software as a Service), a więc klient nie ponosi dodatkowych kosztów, związanych z instalacją dodatkowego sprzętu (serwerów itd.) oraz wsparciem systemu. System jest wdrożony i z powodzeniem funkcjonuje w dużych sieciach detalicznych, w firmach dystrybutorskich oraz zakładach produkcyjnych państw Europy i WNP.