9604096188
Головна
Блог
Сучасні цифрові рішення для малого та середнього бізнесу в Україні

Сучасні цифрові рішення для малого та середнього бізнесу в Україні

Сучасні цифрові рішення для малого та середнього бізнесу в Україні

В Україні малий та середній бізнес (МСБ) є ключовим елементом економіки, забезпечуючи дві третини доданої вартості та понад 80% робочих місць. Загалом в Україні зареєстровано приблизно 1.8 мільйона малих та середніх підприємств (МСБ), з яких понад 97% становлять малі підприємства, а близько 2.8% – середні. Це свідчить про те, що більшість підприємців в Україні працюють у малому бізнесі, який є основою економіки країни.

Підприємства, які потрапляють до категорії МСБ, визначаються відповідно до Закону України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” від 22.03.2012 № 4618-VI. Згідно з цим законом:

 • Малий бізнес: до 50 працівників, річний дохід до 10 мільйонів євро.
 • Середній бізнес: від 50 до 250 працівників, річний дохід від 10 до 50 мільйонів євро.

Однак, останні роки були особливо складними для цього сектора через пандемію COVID-19 та війну. Ці події спричинили значні економічні труднощі, зокрема, зниження доходів, втрату ринків збуту та порушення ланцюгів постачання. У відповідь на ці виклики, держава активно надає підтримку МСБ у вигляді різноманітних програм, які включають гранти для розвитку бізнесу, субсидії на впровадження інновацій та цифрових технологій, пільгове оподаткування для зменшення фінансового навантаження та спеціальні умови кредитування для покращення доступу до фінансових ресурсів. Ці заходи спрямовані на збереження стабільності МСБ та стимулювання їхнього розвитку, що є критично важливим для економічного відновлення та зростання країни.

Значення малого та середнього бізнесу в економіці: переваги та виклики розвитку

Малий та середній бізнес відіграють ключову роль в економічному розвитку
та формуванні ринку України з кількох причин, перелічимо їх:

 1. Створення робочих місць: Малі та середні підприємства забезпечують значну частку зайнятості населення, утримуючи більше 60% робочої сили. Це робить їх критично важливими для стабільності ринку праці та соціально-економічного розвитку країни, оскільки вони надають робочі місця в різних галузях і регіонах. (Economicaltruth)
 2. Внесок у ВВП: Частка МСБ у ВВП України складає близько 55%. Цей значний внесок свідчить про важливу роль малих та середніх підприємств у створенні доданої вартості та економічному зростанні, що сприяє зміцненню національної економіки. (Economicaltruth)
 3. Інновації та підприємництво: МСБ є джерелами інновацій і нових бізнес-моделей, завдяки їхній гнучкості. Вони швидко реагують на змінні ринкові умови, впроваджують новітні технології та розробляють креативні підходи до ведення бізнесу, що сприяє розвитку інноваційної екосистеми в Україні. (DIIA Business)
 4. Регіональний розвиток: Малі та середні підприємства сприяють розвитку регіонів, зменшують економічні диспропорції між різними частинами країни та створюють нові робочі місця на місцевому рівні. Вони відіграють ключову роль у підвищенні рівня життя місцевого населення, підтримці локальних економік та стимулюванні соціальної інтеграції. (DIIA Business)

Наведемо ще кілька цікавих фактів про малий та середній бізнес (МСБ) в Україні:

 1. Жінки в підприємництві: В Україні значна частка МСБ належить жінкам. За даними ООН, близько 30% малих і середніх підприємств в Україні очолюють жінки. Це свідчить про важливу роль жінок у розвитку підприємництва та економіки країни.
 2. Розвиток ІТ-сектору: Українські МСБ відіграють ключову роль у розвитку ІТ-сектору, який є одним з найбільш швидкозростаючих в країні. Українські ІТ-компанії, більшість з яких належать до категорії малого та середнього бізнесу, відомі своїми висококваліфікованими фахівцями та надають послуги для клієнтів по всьому світу.
 3. Експортний потенціал: Малі та середні підприємства в Україні активно розвивають експортний потенціал. Близько 25% українських МСБ займаються експортом, і цей показник постійно зростає. Основними експортними напрямками є Європейський Союз, Сполучені Штати Америки та країни Азії.
 4. Відновлення після конфлікту: Після початку військового конфлікту на сході України багато МСБ були змушені релокуватися з зони конфлікту до інших регіонів країни. Незважаючи на труднощі, вони змогли відновити свою діяльність, створивши нові робочі місця і сприяючи економічному зростанню в нових регіонах.
 5. Інноваційні хаби: В Україні зростає кількість інноваційних хабів та бізнес-інкубаторів, які підтримують розвиток МСБ. Наприклад, UNIT.City у Києві та Lviv IT Cluster у Львові пропонують сучасні інфраструктурні та освітні ресурси для стартапів та малих підприємств, сприяючи їхньому розвитку та міжнародному визнанню.

Ці факти підкреслюють значущість та динамічність малого та середнього бізнесу в Україні, демонструючи його важливу роль у економічному розвитку та інноваціях. 

Але при цьому МСБ в Україні стикається з численними перешкодами, що уповільнюють їх розвиток і створюють додаткові труднощі.

Перешкоди та виклики для розвитку малого та середнього бізнесу в Україні

 1. Доступ до фінансування: МСБ часто мають обмежений доступ до фінансових ресурсів, таких як кредити та інвестиції. Високі відсоткові ставки, вимоги до забезпечення та бюрократичні процедури ускладнюють отримання фінансування.
 2. Адміністративні та регуляторні бар’єри: Бюрократія та складність регуляторних вимог значно ускладнюють діяльність МСБ. Постійні зміни в законодавстві, складні процедури отримання ліцензій та корупція в державних установах створюють додаткові виклики.
 3. Вплив економічних криз: Економічна нестабільність, війна, інфляція та девальвація валюти негативно впливають на бізнес-середовище та фінансові показники підприємств.
 4. Недостатність інфраструктури: МСБ часто не мають доступу до необхідних умов та підтримки для розвитку. Це включає брак сучасних технологій, дефіцит кваліфікованих кадрів та обмежений доступ до ринків.
 5. Правова нестабільність: Постійні зміни в законодавстві та правовій базі ускладнюють ведення бізнесу та знижують довіру інвесторів.

Малий та середній бізнес (МСБ) в Україні зіштовхується з низкою перешкод, що уповільнюють їхній розвиток і додають додаткових труднощів, схожих на ті, з якими стикаються великі корпорації та підприємства:

Неефективність управління: Відсутність належної системи управління ускладнює організацію бізнес-процесів, облік та аналіз даних, контроль фінансових показників і управління персоналом. Це призводить до неефективного використання ресурсів, втрати клієнтів і затримок у розвитку компанії. Неможливість забезпечити ефективне управління також ускладнює стратегічне планування та прийняття обґрунтованих рішень.

Мало можливостей для масштабування: Брак фінансових ресурсів та кваліфікованого персоналу заважає впровадженню нових технологій, запуску нових продуктів або відкриттю нових філій. Це стримує зростання бізнесу. Бюрократичні процедури та складність отримання необхідних дозволів також можуть затримувати процес розширення.

Обмежені інвестиції: Через брак ресурсів підприємства змушені вибирати лише найнеобхідніші програмні продукти для конкретних завдань, оскільки не можуть дозволити собі інвестувати у великі проекти чи багатократне тестування гіпотез.

Логістичні та платіжні труднощі: Санкції та геополітичні кризи створюють проблеми з логістикою та системами платежів. Складнощі у співпраці з іноземними постачальниками змушують підприємців шукати нових, невідомих постачальників, що збільшує ризики та витрати. Це особливо відчутно для сфери послуг, готельного бізнесу та логістики.

Дефіцит кадрів: Недостатня кількість кваліфікованих працівників, особливо в промисловій та виробничій сферах, є суттєвою проблемою. Причини включають релокацію, високі зарплатні очікування та відсутність належної підготовки. Це обмежує можливості для розширення та підвищення ефективності виробництва.

Вирішення багатьох проблем малого та середнього бізнесу (МСБ) потребує комплексного підходу як з боку підприємців, так і з боку держави. Однак, цифровізація та IT-рішення можуть значно спростити цей процес.Сучасний IT-ринок пропонує різноманітні технологічні рішення, що допомагають покращити якість сервісу, залучити нових клієнтів, освоїти нові ринки, аналізувати споживчу поведінку та попит, а також моніторити і цифровізувати продажі. Цифрові інструменти дозволяють усунути неефективні бізнес-процеси, зменшити посередництво, здешевити послуги та прискорити їх надання, що скорочує витрати і мінімізує помилки через людський фактор. Наприклад, за допомогою:

 • Електронної комерції на власних торговельних майданчиках B2B і B2C з підключеними модулями персоналізованого маркетингу та автоматичним завантаженням товарного контенту для онлайн-замовлень 24/7.
 • Детальної аналітики для оптимального використання даних, що робить товари і послуги більш зручними для отримання, використання і доставки. Це також допомагає зробити сервіс більш клієнтоорієнтованим, підвищити лояльність клієнтів, сегментувати аудиторію та підвищити гнучкість бізнесу.
 • Штучного інтелекту і нейромереж для вирішення конкретних завдань бізнесу, таких як автоматизація рутинних процесів, покращення прогнозування попиту та оптимізація управління ресурсами.

Ці технології не лише підвищують ефективність, але й дозволяють МСБ бути більш конкурентоспроможними на ринку, швидше адаптуватися до змін і забезпечувати стабільний розвиток компаній.

Цифрові рішення для підтримки та розвитку МСБ

Цифровізація бізнес-процесів є ключовим напрямом розвитку для МСБ. Сучасний IT-ринок пропонує широкий спектр технологічних рішень, які можуть значно покращити ефективність, знизити витрати та розширити можливості бізнесу. Ось кілька прикладів таких рішень:

1. B2B портал – це ефективне управління базою B2B клієнтів, зручна взаємодія і ведення клієнта за етапами угоди, автоматизація і відстеження продажів. В нашому портфелі рішень від ABM Cloud є портал під назвою ABM b2b portal, на базі якого з’являється можливість охоплювати важкодоступних або сезонних клієнтів. Ви можете надавати доступ вашим клієнтам до спеціальних пропозицій, цін, акцій та можливість накопичення балів з подальшим їх обміном. Портал дозволяє автоматизувати процеси замовлення та доставки, забезпечуючи прозорість і швидкість операцій. Він також надає можливості для персоналізації пропозицій для кожного клієнта, що сприяє підвищенню лояльності та задоволеності клієнтів.Впровадження такого рішення може забезпечити:

 • Вдвічі більше часу для презентації продукту
 • До 35% скорочення вартості візиту до торгової точки
 • До 30% збільшення продажів
 • До 30% підвищення ефективності акцій
 • На 25% підвищення середнього чеку

Огляд ABM B2B Portal:

2. Автоматизація продажів: Програмне забезпечення, що об’єднує клієнтів, постачальників, контрагентів та системи для розрахунково-касових операцій в одному просторі.

3. Системи управління логістикою: Допомагають ефективніше планувати та доставляти товари зі складу до клієнтів, забезпечуючи надійність і контроль на всіх етапах.

4. Хмарні рішення: Дозволяють масштабувати бізнес без значних інвестицій в обладнання, покращують доступність даних і знижують витрати.

5. Інструменти для електронної комерції: Розробка веб-сайтів, інтернет-магазинів, маркетплейсів підвищує видимість компанії, персоналізує клієнтський досвід та залучає нових клієнтів.

Підсумок

Вибір цифрових рішень для малого та середнього бізнесу (МСБ) потребує ретельного індивідуального підходу та детального аналізу внутрішніх процесів компанії. Кожен бізнес має свої унікальні особливості, які необхідно враховувати під час впровадження технологічних рішень. Недостатньо просто придбати програмне забезпечення – важливо забезпечити його ефективну інтеграцію в існуючі бізнес-процеси, навчити персонал, налаштувати системи відповідно до специфічних потреб підприємства.

Щоб уникнути помилок і максимально ефективно використовувати ресурси, варто звертатися до перевірених постачальників та інтеграторів програмного забезпечення. Вони можуть надати експертну підтримку, допомогти визначити найбільш відповідні рішення для конкретних завдань та забезпечити їх безперебійне функціонування.

Компанія ABM Cloud має багатий досвід у сфері IT-впроваджень і готова допомогти вам вирішити складні завдання з автоматизації дистрибуції, управління торговими командами, оптової торгівлі, B2B e-commerce, складського обліку та логістики. Наші спеціалісти проводять всебічний аналіз вашого бізнесу, щоб запропонувати індивідуальні рішення, які максимально задовільнять ваші потреби.

Використання наших рішень дозволяє підвищити ефективність управління, оптимізувати бізнес-процеси, знизити витрати та покращити якість обслуговування клієнтів. Ми пропонуємо комплексну підтримку на всіх етапах впровадження – від планування до реалізації та подальшого супроводу.

Не втрачайте можливість модернізувати свій бізнес за допомогою сучасних цифрових технологій. Залиште заявку у формі зворотного зв’язку на нашому сайті, і ми допоможемо вам знайти найкращі рішення для вашого підприємства. Разом ми зробимо ваш бізнес більш конкурентоспроможним і готовим до викликів майбутнього.

Замовте демонстрацію ABM B2B Portal

Давайте разом оптимізуємо B2B E-commerce продажі і зробимо ваш бізнес ще прибутковішим!

Схожі за темою

Чем полезен семинар по управлению запасами
Дякуємо за звернення.

Ми цінуємо, що ви зацікавились саме нашими продуктами. Один з наших співробітників зв'яжеться з вами найближчим часом. Гарного дня!