8194683432
Головна
Блог
IBM Planning Analytics – система бюджетування, планування та збору даних підприємства. В чому її особливість та переваги?

IBM Planning Analytics – система бюджетування, планування та збору даних підприємства. В чому її особливість та переваги?

IBM Planning Analytics – система бюджетування, планування та збору даних підприємства. В чому її особливість та переваги?

Планування є важливою частиною діяльності будь-якої компанії. Полягає воно в постановці цілей на майбутній період та визначенні обсягів необхідних ресурсів для їх досягнення. Плануванням в тому чи іншому ступені займаються всі підрозділи компанії – часто показники різних підрозділів перетинаються між собою – одні є підставою для розрахунку для інших. Класично – план продажів слугує основою для створення плану виробництва, який зі свого боку слугує основою для розрахунку плану закупівель, який лягає в основу планування платежів постачальникам і т.д. Одні підрозділи можуть планувати кількісні показники, а інші – вартісні на їх основі. Окрім даних перетинів є ряд змінних факторів – ціни постачальників, курси валют, ставки запозичених коштів, внутрішні нормативи витрат тощо. Всі вони слугують елементами моделювання «що, якщо».  

Процес планування опирається на вихідні дані, які в наш час постійно змінюються. Тому доцільно створювати багатосценарне планування з врахуванням всіх потенційних ризиків та викликів. І що особливо важливо – коригування планів має відбуватись швидко – «на вчора», бо завтра може вже бути не актуально. 

Як планують компанії?

Більшість – робить це в Excel. До якогось моменту це нормально, потім бізнес ускладняється, з’являються ширші вимоги до якості, точності, деталізації планування. Якийсь час Excel справляється, але потім виникають проблеми продуктивності, зависання, людський фактор. Але навіть якщо компанія поборола труднощі планування в Excel, виникає проблема оперативного щоденного порівняння плану і факту, план живе в Excel, а факт у різних облікових та ERP системах, і зустрічаються вони після завершення періоду і зведення управлінського факту в Excel.  

Таким чином компанія стикається з необхідністю вибору спеціалізованого інструменту для якісного планування. Окрім вимог щодо функції планування один з обов’язкових елементів системи – можливість завантаження фактичних даних з облікових систем компанії в тих самих аналітичних розрізах, що й плани для оперативного контролю відхилень. 

Система IBM Planning Analytics (Cognos ТМ1) – це комплексне рішення, що задовольняє всі потреби бізнесу щодо планування, бюджетування, прогнозування, звітування та аналізу даних. Завдяки цьому повний контроль фінансів компанії докорінно покращує всі бізнес-процеси організації та зменшує операційні витрати. 

Система має великий список функціональних можливостей, завдяки яким скорочується час на формування бюджетів, поглиблюється аналітика всіх бізнес-процесів та пришвидшується прийняття правильних управлінських рішень.

Розглянемо основні «фішки» системи IBM Planning Analytics

Про дані та швидкодію:

 • система здатна швидко обробляти величезні обсяги даних, а також виконувати складні розрахунки завдяки вбудованій технології in-memori database, що дозволяє працювати з даними в оперативній пам’яті сервера;
 • можна вводити дані через улюблений інтерфейс Excel;
 • дані зберігаються та керуються в багатовимірних кубах замість двомірних таблиць – це дає змогу проводити багатомірний аналіз; 
 • висока швидкість роботи у браузері завдяки вебклієнту, заснованому на Java.

Про функціональні можливості роботи з даними:

 • вбудовані різноманітні функції для реалізації складних моделей планування, бюджетування та прогнозування;
 • можна будувати розрахункові моделі, що поєднують в собі кількісні та вартісні фактори впливу, моделювання «що, якщо»;
 • є можливість створювати необмежену кількість версій бюджетів;
 • sandbox – пісочниця! Легко створюйте свої персональні копії БД і починайте експерименти. Також можете надати комусь доступ, колегам чи вашому департаменту. Після експериментів з алгоритмами або даними, найкращий варіант ви можете «залити» в робочу БД.

Про колективну роботу:

 • підтримується ієрархічна та матрична структури погодження бюджетів, наявний інструментарій контролю та змін статусів погодження;
 • візуально відображається стан погоджувальних процесів;
 • можна залишити коментарі та вести переписку з приводу будь-якого обʼєкту системи, навіть найдрібнішої комірки;
 • є колірне виділення змін. Відображаються кольором оновлені дані та всі показники розрахункової моделі, які змінилися внаслідок оновлення. 

Про безпеку:

 • підключення вебклієнта відбувається з безпечного протоколу;
 • наявна https разова наскрізна авторизація користувача;
 • розмежування прав доступу до розрахункових моделей/даних, до ЦФВ, будь-якої аналітики або навіть окремої комірки даних.

 Про інтеграції та трансформацію даних:

 • підтримуються будь-які джерела фактичних даних: фінансові системи, ERP-системи, бухгалтерські системи, файли Microsoft Office, корпоративні сховища та ін.;
 • наявний механізм turboIntegrator, який здатен виконувати будь-які трансформації, мепінги даних за заданими правилами, створювати нові куби даних, вивантажувати та завантажувати дані по заданому розкладу тощо.

 Про звітність:

 • окрім механізму класичних табличних форм звітності в системі вбудовано BI, що дозволяє візуалізувати дані у вигляді графіків, діаграм тощо;

Візуальна демонстрація системи

Мал. 1. Відображення планових і фактичних показників, їх консолідація.

Дані можна будувати і аналізувати у різних розрізах (по підрозділу, по компанії в цілому, по контрагенту, за сценарієм тощо).

Відображення планових і фактичних показників, їх консолідація

Мал. 2. Інструментарій для проведення факторного аналізу, аналізу «що, якщо».

Кількість сценаріїв не обмежена. За допомогою методу «пісочниці», обравши один чи декілька показників, можна спрогнозувати їх вплив на зміну всіх ключових параметрів діяльності компанії. Перерахунок відбувається миттєво в режимі онлайн. Змінені показники підсвічуються іншим кольором.  

Інструментарій для проведення факторного аналізу

Мал. 3. Аналіз діяльності через дашборди. 

Аналіз діяльності через дашборди.

Експертна міжнародна оцінка системи IBM Planning Analytics

За висновками дослідження BARC система IBM Planning Analytics (IBM Cognos ТМ1) займає перше місце серед систем бюджетування, планування, прогнозування та аналізу даних за 20-ма показниками, основні з яких – багатофункціональність, простота використання, гнучкість, здатність обробляти величезні обʼєми даних тощо. Цінність системи когнос підтверджує і широкий список користувачів. Близько мільйона компаній у всьому світі довірили управління своїми фінансами цій системі, серед них: ORIFLAME, PEPSI, IKEA, OTPBANK, OPELADIDAS і багато-багато інших відомих брендів.  

Нещодавно ABM Cloud стала офіційним партнером IBM Planning Analytics в Україні. Тож в поєднанні кращих світових напрацювань та нашого 20-річного досвіду впровадження технологій готові побудувати новий підхід до бюджетування та управління фінансами вашої організації.
Отримайте безкоштовну консультацію і демонстрацію системи та закрийте всі бізнес-питання в єдиному просторі IBM Planning Analytics. 

Автоматизуйте управління фінансами вашого бізнесу

IBM Planning Analytics дає повний контроль фінансів компанії та докорінно покращує всі бізнес-процеси

Схожі за темою

Чем полезен семинар по управлению запасами
Дякуємо за звернення.

Ми цінуємо, що ви зацікавились саме нашими продуктами. Один з наших співробітників зв'яжеться з вами найближчим часом. Гарного дня!