Array
(
  [0] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 54
      [name] => Artykuły
      [slug] => news-pl
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 54
      [taxonomy] => category
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 8
      [filter] => raw
      [cat_ID] => 54
      [category_count] => 8
      [category_description] => 
      [cat_name] => Artykuły
      [category_nicename] => news-pl
      [category_parent] => 0
    )

)

Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie

Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie

Efektywne zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie składa się z: metody zarządzania zapasami + zautomatyzowanego systemu + optymalizowanych procesów + przeszkolonego personelu. Na przykładzie dużej detalicznej sieci rozpatrzymy, jak firma optymalizowała procesy i wdrożyła system zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie. Dzięki innowacjom sieć osiągnęła znakomite wyniki:

 • nadwyżki zmniejszyły się o 30-35%
 • obrotowość polepszyła się o 2-2,5 razy
 • utracona sprzedaż zmniejszyła się o 27%!

Firma z 20-letnim doświadczeniem pracy w branży zdrowia i urody, licząca 100 sklepów w 20 miastach Federacji Rosyjskiej. W sklepach są przedstawione towary ponad 30 marek handlowych wiodących światowych producentów produktów dla zdrowia i urody.

System zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie. Przesłanki wdrożenia

Управление запасами на предприятииSystem zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie bezpośrednio wpływa na rentowność. Dla osiągnięcia finansowej i operacyjnej efektywności sieci obowiązkowym warunkiem jest kontrola kluczowych wskaźników: sprzedaży i zapasów. Zapasy muszą zabezpieczać potrzebny poziom sprzedaży z jednej strony, i nie doprowadzać do nadwyżek z drugiej. Wymaga to posiadanie narzędzia do zarządzania i kontroli stanu zapasów towarowych.

Na moment przedprojektowego audytu sieci, wszystkie zamówienia formowały się w trybie półautomatycznym za pomocą systemu towarowo-ewidencyjnego Excel. W systemie ewidencyjnym była macierz asortymentu dla grupy sklepów (bez detalizowania dla każdego sklepu), dlatego asortyment sklepu trzeba było aktualizować przy każdym zamówieniu. Takie podejście do formowania zamówień wymagało dużych kosztów czasowych i wywoływało nieuniknione błędy, związane z czynnikiem ludzkim.

Ponadto, w systemie ewidencyjnym nie było możliwości przeanalizować dynamikę zapasów, analizowała się wyłącznie sprzedaż, dlatego ocenić poziom nadwyżek towarowych było niemożliwie. Powyższe czynniki wpływały na jakość zarządzania zapasami towarowymi, a więc i na rentowność całej sieci. Kierownictwo podjęło decyzję o wdrożeniu narzędzia kontroli za poziomem zapasów towarowych.

Wybór systemu zarządzania zapasami przedsiębiorstwa

Przy wyborze systemu zarządzania zapasami firmy, kierownictwo rozpatrywało produkty programowe oparte na różnych metodologiach:

 • Rozwiązanie oparte na prognozowaniu;
 • Rozwiązanie oparte na metodologii Teorii Ograniczeń, a mianowicie system zarządzania zapasami i zamówieniami firmy ABM Cloud — ABM Inventory.

W wyniku analizy zostały zidentyfikowane minusy podejścia opartego na prognozowaniu:

 • Ze względu na zmienność popytu, dokładność prognozy jest niska;
 • Prognozie dobrze poddają się agregowane dane, w ten czas jak jednorazowe sprzedaży (które w zasadzie i mają miejsce w firmie) prognozowaniu nie podlegają;
 • Dokładne modele prognozowania są oparte na skomplikowanym aparacie matematycznym, co komplikuje pracę człowieka.

Metodologia Teorii Ograniczeń z jej mechanizmem dynamicznego zarządzania buforem pracuje łatwiej i efektywniej: analizuje bieżącą sprzedaż oraz sprzedaż z niedawnej przeszłości. W ten sposób system uzupełnia zapasy wychodząc z konsumpcji. Takie podejście pozwala istotnie zwiększyć dostępność towaru, nie zwiększając, a obniżając średnie zapasy w systemie.

Oprócz przewagi metodologicznej, rozwiązanie od ABM Cloud ma szereg dodatkowych plusów:

 • System nie potrzebuje pracochłonnych konfiguracji, również nie jest potrzebne dodatkowe programowanie.
 • Nie trzeba inwestować w dodatkowy sprzęt.
 • Opłata dokonuje się za faktyczne użytkowanie systemu.

Cele projektu

 • Optymalizacja asortymentu;
 • Zmniejszenie nadmiarów zapasów towarowych;
 • Wzrost wskaźników obrotowej przedsiębiorstwa;
 • Automatyzacja zamówień;
 • Automatyzacja zarządzania asortymentem: konfigurowanie indywidualnej macierzy asortymentu dla różnych sklepów.

Szkolenie użytkowników

Wdrożeniu na wszystkich etapach towarzyszy szkolenie użytkowników, które składa się z trzech obowiązkowych etapów:

 1. Seminarium-trening na temat metodologii zarządzania zapasami według ТОС;
 2. Szkolenie w zakresie pracy z programem, jego algorytmów i konfigurowania;
 3. Szkolenie w zakresie pracy z systemem raportowania.

W trakcie szkolenia użytkownikom nadają się niezbędne materiały doradcze i metodyczne. Po uruchomieniu projektu zapewnia się wsparcie doradcze i techniczne, również, w razie potrzeby, ten proces przewiduje obecność konsultantów w biurze zleceniodawcy dla maksymalnie szybkiego rozwiązania możliwych pytań.

Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie — etapy projektu

Projekt zakładał 2 etapu warunkowe: podłączenie regionu moskiewskiego (40 punktów handlowych) i podłączenie innych regionów (35 punktów handlowych). Po wykonaniu tych 2 etapów, kierownictwo firmy podjęło decyzję o podłączeniu do systemu jeszcze i pododdział hurtowy (11 magazynów). Na pierwszym etapie podłączania towarów został obliczony docelowy poziom zapasów dla każdego SKU w każdym punkcie przechowywania.

Zamówcie demonstrację systemu zarządzania zapasami ABM Invemtory!

ZAMÓWIĆ PREZENTACJĘ

Kontrola i zarządzanie zapasami firmy za pomocą raportów

W firmie został wdrożony i wykorzystuje się system raportowania do kontroli stanu zapasów. System ABM Inventory oprócz funkcji autozamówienia pozwala kontrolować efektywność zarządzania zapasami za pomocą systemu raportowania. System generuje około 30 raportów. Obecnie specjaliści firmy wykorzystują sprawozdania o nadwyżkach i utraconej sprzedaży, które pomagają codziennie polepszać wskaźniki działalności firmy.

Rys. 1. Cotygodniowa dynamika wskaźników nadwyżki (w rublach).

Analogiczny raport jest generowany dla wskaźnika utraconej sprzedaży, a także dla konkretnych pozycji, po których w poprzednim tygodniu była największa utracona sprzedaż lub nadwyżka w pieniężnym wyrażeniu. Również wykorzystuje się sprawozdanie, które pokazuje deficyt jakich konkretnych towarów doprowadził do powstania utraconej sprzedaży, a także konkretne pozycje, po których w poprzednim tygodniu była największa utracona sprzedaż lub nadwyżka w pieniężnym wyrażeniu. Ponadto w sprawozdaniu jest zestawienie utraconej sprzedaży towaru w tym tygodniu i w poprzednim (dla rozumienia dynamiki wskaźnika dla danego towaru), i w razie pogorszenia dynamiki – wskaźnik jest podświetlony na czerwono. Również sprawozdanie pokazuje dni deficytu tego towaru. Analogiczne sprawozdanie generuje się po nadwyżkach towaru.

Oprócz tego firma wykorzystuje specyficzne raporty o towarach, które są wyprowadzane z asortymentu. Wychodząc z tego, że w systemie jest przewidziana procedura wyprowadzenia towaru z asortymentu, która przewiduje automatyczną zmianę statusów towarów wychodząc z ich resztek:

 • na początku procedury system blokuje zamówienia z magazynu centralnego do zewnętrznemu dostawcy;
 • kiedy magazyn centralny oczyszcza się od resztek, system blokuje i zamówienia od sklepów do magazynu centralnego;
 • kiedy po całej sieci wyzerowują się resztki – system przeprowadza towar w nieaktywny.

Ponadto w systemie przewidziano 5 raportów o towarach, które wywodzą się z asortymentu, lecz najbardziej ciekawym dla firmy jest raport o towarach, które już są zablokowane dla zamówienia z punktów handlowych do magazynu centralnego (tzn. resztki towaru w magazynie centralnym zostały wyzerowane), lecz w magazynie centralnym pojawiły się resztki. Za pomocą takiego raportu można kontrolować prawidłowy podział towarów, które wywodzą się z asortymentu w celu niedopuszczenia sytuacji «utknięcia» towarów w magazynie centralnym.

Również firma wykorzystuje sprawozdanie o dynamice zapasów, które pokazuje tygodniowe wartości kluczowych wskaźników (zapasów, nadwyżek, sprzedaży, utraconej sprzedaży i obrotów) za ostatni rok w ogóle, w przekroju punktu handlowego, dostawcy, grupy towarów lub użytkownika systemu:

Rys. 2. Raport o dynamice zapasów.

Wyniki wdrożenia zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie z ABM Inventory

W tej chwili pod kontrolą systemu znajduje się około 50 tys. pozycji towarowych (aktywny asortyment w punktach handlowych i magazynach). System codziennie automatycznie formuje i wysyła od 11 do 21 zamówień do magazynu centralnego w zależności od ustalonego harmonogramu zamówień.

Za 7 miesięcy uzyskano następujące wyniki:

1) W regionie moskiewskim:

 • Zapasy zmniejszyły się o 8,7% przy wzroście sprzedaży;
 • Utracona sprzedaż zmniejszyła się o 8,1%;
 • Nadwyżki zmniejszyły się o 30%;
 • Obroty wzrosły w 2,5 razy.

2) W innych regionach:

 • Zapasy zmniejszyły się o 21,2% przy wzroście sprzedaży;
 • Nadwyżki zmniejszyły się o 36,1%;
 • Obroty wzrosły w 1,9 razy.

3) W pododdziale hurtowym:

 • Zapasy zmniejszyły się o 38,4% przy obniżeniu sprzedaży;
 • Utracona sprzedaż zmniejszyła się o 27%;
 • Nadwyżki zmniejszyły się o 68,3%;

4) Zamówienia są zautomatyzowane i proces zamówienia, jak i zarządzanie zapasami, w całości stał się przejrzysty;

5) Zoptymalizowany schemat zamówienia towarów promocyjnych.

Zamówcie demonstrację systemu zarządzania zapasami ABM Invemtory!

ZAMÓWIĆ PREZENTACJĘ

 

Artykuły по теме: