Array
(
)

Zarządzanie magazynem on-line

Zarządzanie magazynem on-line

Jak zorganizować zarządzanie magazynem on-line i na które niuanse zwrócić uwagę

Ewolucja systemów zarządzanie magazynem(WMS) jest podobna do ewolucji wielu rozwiązań programowych. Najpierw był to system kontroli ruchu i przechowywania materiałów w granicach magazynu, lecz rola WMS rozszerza się, dodaje się zarządzanie operacjami produkcyjnymi, zarządzanie transportem, zarządzanie zamówieniami, kompatybilność z systemami ewidencji księgowej.

Obecnie system zarządzania magazynem powinien zawierać co najmniej:

 • Elastyczny system wyznaczenia lokalizacji towarów;
 • Konfigurowane parametry zadań magazynowych oraz kontrolę ich wykonania;
 • Integrację z urządzeniami do zbierania danych.

System WMS (ang. Warehouse Management System) pomaga zautomatyzować magazynowe procesy biznesowe: przyjęcie, wyładunek, ewidencja towarowa, przechowywanie, przemieszczenie, inwentaryzacja. Wdrożenie systemu zarządzania magazynem(WMS) pozwala zwiększyć sterowność i szybkość pracy magazynu, wykluczyć ręczne zarządzanie z błędami, zwłokami i stratami, zminimalizować wpływ czynnika ludzkiego.

Chmurowy system zarządzanie magazynem ABM WMS jest to rozwiązaniem za przystępną cenę, bez wydatków na zakup oprogramowania, ponieważ świadczy się on według modelu SaaS (dzierżawa). Jest jednakowo efektywny dla magazynów różnych typów, rodzajów i branż.

Kto wykorzystuje zarządzanie magazynem on-line

Stosowanie chmurowego systemu WMS jest ekonomicznie uzasadnione dla:

 • automatyzacji procesów technologicznych centrów logistycznych;
 • magazynowej ewidencji surowca, niedokończonych oraz gotowych wyrobów w magazynach firm produkcyjnych;
 • prowadzenie ewidencji w przekroju terminów przydatności, charakterystyk i certyfikatów w magazynach firm farmaceutycznych;
 • automatyzacje magazynów firm dystrybucyjnych i detalicznych z wysoką intensywnością;
 • zarządzania magazynami odpowiedzialnego przechowywania operatorów 3PL;
 • w jakichkolwiek innych gospodarstwach magazynowych, gdzie prowadzi się ewidencję, przechowywanie oraz przemieszczenie towarów.

Czy jest Wam potrzebne zarządzanie magazynem do on-line?

Nie każdy magazyn potrzebuje WMS. Czy usprawiedliwiają początkowe i bieżące koszty, związane z zakupem i wdrożeniem systemu WMS, otrzymywaną sterowność magazynu?

Funkcjonalność systemów WMS pozwala zoptymalizować zarządzanie pomieszczeniami magazynowymi, obniżyć zmniejszyć wydatki na personel magazynowy, zwiększyć poziom obsługi klientów, zmniejszyć zapasy, zwiększyć dokładność i jakość inwentaryzacji.

Wdrożenie systemu WMS pozwoli zmniejszyć wydatki na personel, pod warunkiem, że koszty utrzymania systemu są mniejsze od wydatków na personel magazynowy. Firma będzie mogła lepiej obsługiwać większą ilość klientów poprzez skrócenie czasu tworzenia zamówień. Również za pomocą systemu zwiększy się dokładność i efektywność przyjęcia, co pozwoli obniżyć poziom ubezpieczeniowego zapasu, a więc, wyswobodzić zamrożone środki. Poza tym, za rachunek optymalizacji procesu przechowywania zwiększy się użyteczna pojemność magazynu.

Oprócz poprawy efektywności organizacji pracy personelu magazynowego, decyzja o wdrożeniu WMS systemu zarządzania magazynem jest związana z potrzebą poprawy jakości obsługi klientów. Osiąga się to poprzez wsparcie systemu metod LIFO/FIFO/FEFO, cross-dockingu, szybkiego montażu, monitorowania wykorzystania automatyzowanego sprzętu magazynowego itd.

Chmurowy format systemu zarządzania magazynem pozwala oszczędzać budżety firmy, ponieważ nie potrzebuje znacznych początkowych inwestycji, jak to bywa w przypadku zakupu systemu na własność. Chmurowe systemy on-line są stale udoskonalane i wszystkie aktualizacji są natychmiast dostępne dla wszystkich użytkowników. Projektanci rozwiązań on-line są zainteresowani w świadczeniu jakościowego wsparcia i serwisu, ponieważ tylko w tym przypadku klient nadal korzysta z systemu.

Jak wybrać WMS system zarządzania magazynem?

W jaki sposób i według jakich kryteriów, od prostych pudełkowych systemów 1С do produktów europejskich, wybrać WMS system zarządzania magazynem, który podchodzi waszemu magazynowi.

 1. Funkcjonalne możliwości i elastyczność ustawień systemu zarządzania magazynem.

System powinien umożliwiać prowadzić ewidencję charakterystyk wagowych i wymiarowych, warunków kompletowania zamówień, uwzględniać rozmiary oraz liczba stojaków i palet, uwzględniać temperaturę, klasyfikację właściwości gotowych wyrobów lub surowca. System WMS powinien wiedzieć gdzie towar jest rozmieszczony, gdzie może umieścić się, ile towaru wziąć, posiadać konfigurowane scenariusze kolejności przyjęcia, montażu, wyładunku.

Logika pracy systemu WMS powinna ułatwiać zadania operacji cross-dockingu: przyjęcie i wyładunek towarów/ładunków bezpośrednio poprzez magazyn, bez rozmieszczenia i przechowywania.

System powinien elastycznie dostosowywać się do potrzeb waszego biznesu, przy czym koszty ustawienia powinny być minimalne. W prostych i budżetowych systemach WMS przy zmianie procesu biznesowego wynika potrzeba dopracowywania systemu za pomocą programistów, co opóźnia terminy oraz zwiększa koszty wdrożenia i eksploatacji. Wybierajcie system do którego zmiany są wprowadzane bez programowania.

 1. Integracja ze sprzętem załadunkowo-wyładunkowym i systemami ewidencji ERP

Przy wyborze systemu WMS należy uwzględniać możliwość integracji ze sprzętem załadunkowo-wyładunkowym, który wykorzystuje się w magazynie.

Poza tym, ponieważ system WMS zazwyczaj integruje się z innymi modułami i systemami (finanse, księgowość, zarządzanie transportem, ewidencja sprzedaży itd.), przy wyborze ważne jest dowiedzieć się o możliwości integracji z tymi systemami. Czy istnieją standardowe pliki wymiany albo inne możliwości integracji. Wybierając integratora systemowego, zatrzymacie swój wybór na tym, który zna większość najbardziej rozpowszechnionych systemów ewidencyjnych i systemów ERP dla integracji systemu WMS. To pozwoli prawidłowo wybudować architekturę IT i jeszcze na początku projektu wdrożenia wyznaczyć niezbędne wymagania do systemów.

 1. Doświadczenie i kwalifikacje ekspertów firmy-integratora od wprowadzenia systemu zarządzania magazynem

Wyjaśnijcie, czy firma-integrator posiada wystarczające doświadczenie w zakresie optymalizacji magazynowych procesów biznesowych (organizacja przestrzeni i topologii magazynu, testowanie, szkolenia). Jaki zespół projektowy zostanie wybrany dla waszego projektu. Dobrze będzie, jeżeli w skład zespołu projektowego wejdą: menadżer projektu, analityk biznesowy, konsultant, deweloperzy, służba wsparcia technicznego. To zapewni sterowność projektu i uruchomienie systemu w zaplanowanym terminie.

Zalecane etapy projektu automatyzacji zarządzania magazynem

 1. Badanie przedprojektowe. Analiza bieżącej sytuacji, wykwalifikowani eksperci, jasne zadanie techniczne, konsultacji przy doborze sprzętu.
 2. Wdrożenie. Konfiguracja systemu WMS, podłączanie sprzętu, testowanie.
 3. Postprojektowe wsparcie. Szkolenie personelu magazynowego, wsparcia, stały rozwój systemu.

Pomijając jakikolwiek z etapów, firma ryzykuje pozostać z wydanym budżetem oraz z niewdrożonym lub nieprawidłowo wdrożonym zautomatyzowanym systemem zarządzania magazynem.

Oceńcie całokształt otrzymywanych efektów i zdecydujcie czy warto odkładać automatyzację waszego magazynu.