Array
(
)

Odzew o zrealizowanym projekcie wdrożenia systemu automatycznych zamówień dla sieci detalicznej «Essen»

Odzew o zrealizowanym projekcie wdrożenia systemu automatycznych zamówień dla sieci detalicznej «Essen»

Firma ABM Cloud otrzymała odzew od sieci detalicznej «Essen» o współpracy w ramach realizacji projektu wdrożenia systemu automatycznych zamówień i scentralizowanego zarządzania zapasami.

wdrożenia systemu automatycznych zamówień
Odzew o zrealizowanym projekcie wdrożenia systemu automatycznych zamówień dla sieci detalicznej «Essen»

Projekt został zrealizowany z wykorzystaniem kompleksowego rozwiązania systemu zarządzania zapasami ABM Cloud. Kierownictwo sieci detalicznej «Essen» zaznacza, że zautomatyzowanie systemu zarządzania zapasami w sieci «Essen» przyczyniło się do wzrostu wskaźników obrotów firmy przy minimalnej objętości ilości zapasów towarowych. Wyniki projektu wykazały, że obroty średniego magazynu za łączny okres do 11 miesięcy zwiększyły się w hipermarketach i supermarketach o 5%, w sklepach obok domu — o 18%, w centrach dystrybucyjnych — o 24%.

Na początkowym etapie przez doradców firmy АВМ Cloud został przeprowadzony przedprojektowy audyt stanu zapasów towarowych, w ramach którego były ujawnione trudności w zarządzaniu zapasami i zidentyfikowane przyczyny ich powstania. Zebrane informacje pozwoliły zoptymalizować procesy, a także uwzględnić specyfikę branży oraz życzenia zleceniodawcy. Dla efektywnej organizacji pracy z zapasami zostały zrestrukturyzowane procesy kształtowania zamówień, a także został stworzony Dział Ruchu Towarów. Do systemu dołączono dostawców i zamówienie kształtowało się przez ekspertów Działu Ruchu Towarów, a nie przez menadżerów sklepów jak to było przedtem. W sklepach sieci detalicznej zaangażowano menadżerów ds. zarządzania zapasami towarowymi zamiast sekcji kierowniczych.

Obecnie system został wprowadzony do przemysłowej eksploatacji. To pozwoliło automatycznie formować zamówienia dostawcy, uwzględniając przy tym faktyczne resztki zapasów oraz inne czynniki, które wpływają na wielkość zamówienia. Codziennie system wysyła wszystkie zamówienia ze sklepów do centralnego magazynu, również automatycznie wysyła zamówienia do 86 dostawców. Został zainstalowany system sprawozdawczości (składa się z ponad 30 specjalistycznych form), który aktywnie wykorzystuje się obecnie. Poprzez wdrożenie rozwiązania ABM Inventory, sieci «Essen» udało się istotnie zwiększyć wskaźniki rotacji zapasów w centrum dystrybucyjnym, hipermarketach, sklepach formatu «obok domu». Dla pracowników, którzy pracują z zapasami, firma opracowała system KPI, opierając się na informacji o dynamice wskaźników zarządzania zapasami.

Sieć detaliczna «Essen» odznacza profesjonalizm ekipy projektu i dziękuje firmie АВМ Cloud za efektywną współpracę.

Z kolei od swojej strony, życzymy sieci detalicznej odkrywać nowe horyzonty biznesu, podbijać zaplanowane szczyty, a także osiągać efektywnych wyników działalności!

Dowiedzcie się więcej szczegółów na temat projektu: Czytać case

по теме: