Array
(
  [0] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 54
      [name] => Artykuły
      [slug] => articles-pl
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 54
      [taxonomy] => category
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 19
      [filter] => raw
      [cat_ID] => 54
      [category_count] => 19
      [category_description] => 
      [cat_name] => Artykuły
      [category_nicename] => articles-pl
      [category_parent] => 0
    )

)

11 łatwych kroków wdrażania system zarządzania magazynem WMS

11 łatwych kroków wdrażania system zarządzania magazynem WMS

System zarządzania magazynem WMS to zautomatyzowane narzędzie do zarządzania zapasami, które pozwala zoptymalizować podstawowe procesy magazynu i zwiększyć wydajność personelu magazynu podczas operacji. Wdrożenie systemu WMS w magazynie, który współpracuje z innymi narzędziami, może być dość pracochłonnym i stresującym procesem, dlatego oferujemy 11 prostych kroków do zautomatyzowania magazynu za pomocą systemu WMS.

1. Oczekiwania i motywy

Wprowadzenie nowego systemu zarządzania magazynem wiąże się z różnymi oczekiwaniami i motywami różnych interesariuszy. Dyrektorzy firmy i kierownicy operacji / logistyki z definicji dążą do szybkiego zwrotu i bezproblemowego wdrożenia. Kierownicy magazynów oczekują, że nowy system będzie przyjazny dla użytkownika, co uprości ich pracę poprzez wyeliminowanie nieefektywnych procesów, złych praktyk magazynowych i nawyków. Pracownicy magazynu oczekują, że ich praca będzie łatwiejsza, z mniejszą liczbą błędów, ale bez zagrożenia dla ich pracy. Zadaniem dostawcy systemu zarządzania magazynem jest jasna komunikacja i zarządzanie oczekiwaniami od samego początku, aby pomóc pracownikom na wszystkich poziomach dostosować się do nadchodzących zmian w operacjach magazynowych.

2. Redukcja ryzyka

Redukcja ryzyka jest integralną częścią wyniku wdrożenia systemu zarządzania magazynem. Głównym celem jest ocena ryzyka, które może powstać w wyniku wdrożenia, oraz podjęcie działań w celu ich zminimalizowania. Niezwykle ważne jest doświadczenie zespołu wdrożeniowego od dostawcy systemu zarządzania magazynem. Doświadczony zespół instalacyjny dostawcy WMS powinien mieć dość szerokie doświadczenie w pracy z różnymi scenariuszami pamięci, ale może to prowadzić do szerokiego zakresu zagrożeń. Konieczne jest, aby personel klienta, czyli użytkownicy systemu, również miał wiedzę na temat systemu. Im bardziej doświadczony personel klienta i dostawcy zaangażowany w projekt, tym mniej projekt jest narażony na nieoczekiwane ryzyko.

3. Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe na początku projektu mające na celu wdrożenie systemu zarządzania magazynem pozwala obu stronom dyskutować, analizować i rozumieć, jak działa magazyn oraz jakie są potrzeby i wymagania magazynu. Typowe problemy, które powinny pojawić się na etapie badań przedprojektowych, to wady istniejącego systemu zarządzania magazynem, ryzyko i oczekiwania. Harmonogram i proces wdrażania powinny opierać się na doradztwie biznesowym.

4. Harmonogram wdrożenia

Wiele projektów dotyczących wdrożenia systemu zarządzania magazynem nie jest uwzględnionych w harmonogramie. Ten problem można uznać za ryzyko związane z projektem. Jest to często wynikiem złego planowania i nieoczekiwanych problemów lub przeszkód. Elastyczny, realistyczny plan wdrożenia pozwala uwzględnić ryzyko nieprzewidzianych zdarzeń, a zatem umożliwia ich przewidywanie. W takim przypadku staranne planowanie jest wynikiem pracy zespołu doświadczonego dostawcy systemu zarządzania magazynem.

5. Teambuilding

Do wdrożenia WMS potrzebne są dwa zespoły: zespół wdrożeniowy i zespół kierowników magazynów po stronie klienta. Wybór odpowiedniego zespołu może mieć wpływ na sukces i porażkę. Taki proces jest o wiele bardziej skomplikowany niż wybór wykwalifikowanych pracowników. Kwestie takie jak komunikacja między przedstawicielami klientów a liderami grup wdrożeniowych, interakcja między ludźmi na poziomie osobistym są kluczowe dla powodzenia wdrożenia systemu zarządzania magazynem.

6. Projekt i dostosowanie

Projekt instalacji systemu zarządzania magazynem został opracowany na podstawie wyżej wspomnianych konsultacji biznesowych lub innych badań przedprojektowych, a istniejące oprogramowanie jest skonfigurowane tak, aby spełniało potrzeby klientów. Im bardziej elastyczny jest przyszły WMS, tym mniej dodatkowych ustawień i ulepszeń jest wymaganych dla indywidualnych potrzeb klienta. Minimalizowanie ustawień jest zwykle jednym z kluczy do udanego projektu. Chociaż większość systemów zarządzania magazynem jest zbudowana zgodnie ze standardami branżowymi, konieczna jest zmiana sposobu prowadzenia operacji magazynowych. Należy wziąć pod uwagę ryzyko i oczekiwania.

7. Szkolenie

Podczas prac projektowych i ustawień systemu przyszli użytkownicy muszą przejść szkolenie. ABM Cloud oferuje szkolenia dla personelu magazynu. Jest to bardzo ważne, aby ułatwić przejście z jednego systemu zarządzania magazynem do drugiego. Chociaż szkolenie użytkowników jest długim procesem, nie zaniedbuj go. Sukces wdrożenia zależy w dużej mierze od zdolności użytkowników do radzenia sobie z nowym systemem.

8. Dane

Częścią wdrożenia nowego WMS jest transfer danych pamięci z jednego systemu do drugiego. Oznacza to, że cała baza danych używana przez stary system do zarządzania pamięcią masową musi być dostosowana do schematu danych i terminologii nowego systemu. Ponadto należy dodać i zmodyfikować brakujące dane, aby spełnić nowe wymagania systemowe.

9. Testowanie

Testowanie jest zwykle wykonywane przy użyciu rzeczywistych danych pamięci masowej przez porównanie wyników procesu pamięci masowej w obu systemach. Testowane są różne scenariusze przechowywania, a błędy w projekcie są korygowane przez dostawcę systemu zarządzania magazynem. Błędy w konfiguracji są również rozwiązywane przez zespół wdrożeniowy dostawcy WMS.

10. Wdrożenie

Po testowaniu i modyfikacjach wdrożenie systemu zarządzania magazynem osiąga krytyczny etap wdrożenia. W uzgodnionym terminie dokładna natychmiastowa rejestracja danych w magazynie jest ładowana do bazy danych nowego WMS i rozpoczyna się praca z nowym systemem. Czasami oba systemy są używane jednocześnie w niektórych procesach w celu zapewnienia dokładności danych.

11. Wsparcie i konserwacja

Praca z niedawno wdrożonym systemem zarządzania magazynem często ujawnia problemy, które nie zostały rozwiązane podczas wdrażania. Wsparcie jest ważną częścią udanego projektu, ponieważ złożone projekty wdrożenia systemu zarządzania magazynem zawsze wymagają rozwiązania problemów pojawiających się podczas pracy. W tym momencie w procesie bierze udział dostawca systemu zarządzania magazynem oparty na chmurze, taki jak ABM Cloud. ABM Cloud oferuje model SaaS (Software as a Service), zgodnie z którym pamięć klienta jest monitorowana przez 24 godziny na dobę przy miesięcznych subskrypcjach. Czy chcesz uzyskać bardziej szczegółowe porady specjalistyczne? Pozostaw prośbę o zademonstrowanie systemu.

Poproś o prezentację