Z jakimi problemami zderzają się producenci

 • 1

  Produkty z wysokim popytem produkują się w niewystarczających ilościach. Firma traci w sprzedażach, zmniejsza się lojalność klientów, klient odchodzi do innych producentów lub wybiera inny produkt.

 • 2

  Duże zapasy po całym asortymencie dla maksymalnego zaspokojenia popytu. To zamraża aktywa obrotowe, zmniejsza obrót, negatywnie wpływa na przepływy pieniężne.

 • 3

  Akcesoria, surowce i materiały są często niedostępne (niewystarczająca ilość, niepełna dostawa, niskogatunkowy surowiec), co pociąga za sobą brak produktów w magazynach.

 • 4

  Nadwyżki i towary niepłynne sprzedaje się z dużymi rabatami. Przeterminowane produkty spisuje się na straty. Wyładowane, lecz nie sprzedane przez dystrybutorów produkty zwiększają zwroty.

 • 5

  Niedostateczna wymiana informacji między ogniwami łańcucha dostaw i produkcji doprowadza do sytuacji, gdy moce produkcyjne i zapasy nie pozwalają wyprodukować potrzebną ilość.

 • 6

  Rośnie zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe, zwiększają się koszty przechowywania zapasów oraz koszty obsługi.

 • 7

  Sankcje i grzywny od sieci z powodu wypadania pozycji asortymentowych w magazynach i odpowiednio u klientów – sklepów.

 • 8

  Pilne zamówienia naruszają harmonogram produkcji, co prowadzi do nierównomiernego wykorzystania mocy produkcyjnej, wskutek czego zmniejsza się dostępność produktów, moce produkcyjne wykorzystują się nieefektywnie.

Jak produkować to, co jest potrzebne w wymaganej ilości przy optymalnych zapasach?

Zamówić prezentację

Główną przyczyną problemów jest przestarzałe podejście do zarządzania produkcją towarów, które jest założone w wielu MRP- systemach i opiera się na:

 1. Prognozie zapotrzebowania na surowce, materiały i gotowe produkty.
 2. Współzależności etapów produkcji(specyfikacja).

Producent prognozuje ile sprzeda towaru i system, kaskadując na dół po specyfikacji i karcie technologicznej, oblicza ile i kiedy są potrzebne odpowiednie surowce. Lecz, prognozy nie są dokładne, one nie odpowiadają faktycznym potrzebom rynku! Przy czym, błąd prognozy zwiększa się przy przejściu po łańcuchu dostaw i produkcji, odchylenia narastają, jak śnieżna kula, powstaje «Efekt bata».

Dla rozwiązania problemów należy odejść od prognoz i zlokalizować negatywne związki w łańcuchu produkcyjnym.

DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning)DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning) połączył w sobie najlepsze światowe praktyki organizacji produkcji i dostaw — Teoria Ograniczeń (TOC), Kanban, Lean, 6 Sigma, DRP, MRP, Innovation. DDMRP jest stworzony w celu osiągnięcia przełomu w wydajności poprzez planowanie zapotrzebowania na materiały i zapasy na podstawie popytu. To pozwala zarządzać produkcją, opierając się na faktyczny popyt, sprzyja lepszemu oraz szybszemu podejmowaniu decyzji i działań na poziomie planowania i realizacji.

What is DDMRP? from Chad Smith on Vimeo

DDMRP pokazuje, gdzie należy rozmieszczać strategiczne pozycje zapasów, jak mądrze wyznaczać i dynamicznie regulować te pozycje. Proces produkcyjny dzieli się na etapy, na każdym z których wyznacza się możliwa problematyka, która lokalizuje się i jej negatywny wpływ nie przekazuje się dalej po łańcuchu. Na każdym etapie procesu tworzą się strategiczne punkty uzupełnienia, które zabezpieczają stabilność potoku i uzupełniają się w miarę potrzeby.

Produkt programowy Replenishment+® – to rozwiązanie oparte na algorytmach DDMRP. System lokalizuje kluczowe miejsca dla rozmieszczenia zapasów i, dynamicznie zarządzając buforami z uwzględnieniem wahań popytu, pozwala trzymać potrzebną ilość zapasów w punktach strategicznych.

Wdrożenie metodologii DDMRP i systemu Replenishment+® zapewnia nieprzerwany proces produkcyjny, efektywne zarządzanie zapasami produkcyjnymi i pozytywnie wpływa na rentowność firmy. Kiedy dochód rośnie, zapasy są zminimalizowane i niepotrzebne koszty są wyłączone – rośnie ROI biznesu.

 

Co oferujemy

 • Diagnostyka

  Przeprowadzić diagnostykę i zidentyfikować «wąskie gardła» w zarządzaniu zapasami produkcyjnymi

 • Szkolenie

  Przeprowadzić seminarium-trening na temat metodologii Demand Driven Material Requirements Planning

 • Optymalizacja

  Wdrożyć algorytmy DDMRP: wyznaczyć strategiczne punkty uzupełnienia, zlokalizować problematykę, stworzyć bufory zapasów itd

 • Automatyzacja

  Zautomatyzować zarządzanie zapasami produkcyjnymi w systemie Replenishment+

 • Wsparcie

  Zabezpieczać wsparcie metodologiczne i techniczne


Chmurowe rozwiązanie Replenishment+® jest przeznaczone do automatycznego obliczenia potrzebnego poziomu zapasów dla każdego SKU, na każdym strategicznym punkcie uzupełnienia, odpowiednio do faktycznej konsumpcji. W algorytm zarządzania zapasami produkcyjnymi jest założona metodologia DDMRP. Dokładnie o możliwościach systemu eplenishment+® tutaj.


Efekty dla waszej firmy

 • Zmniejsza się poziom zapasów o 40-60%. Zmniejszają się wydatki na przechowywania, spisanie na straty i zwroty. Znacznie zmniejsza się powiązany w zapasach kapitał.
 • Polepsza się poziom uzupełnienia zapasów w magazynach klientów. Zwiększają się sprzedaży o 20%.
 • Zwiększa się niezawodność dostaw zgodnie z harmonogramem o 95%. Zmniejsza się ilość pilnych «niezaplanowanych» dostaw.
 • Przyśpiesza czas dostawy zamówień o 70%. Zmniejsza się cykl produkcyjnego planowania do 1-2 dni.
 • Zwiększa się zysk operacyjny i rośnie ROI.