Проблеми, з якими зіштовхуються виробники та дистриб’ютори

 • 1

  Продукція з високим попитом виробляється в недостатній кількості. Компанія втрачає в продажах, знижується лояльність клієнтів, тому покупець обирає інший продукт у іншого виробника.

 • 2

  Надлишки запасів по всьому асортименту для максимального покриття попиту. Це, в свою чергу, заморожує оборотні активи, знижує оборотність коштів.

 • 3

  Комплектуючі, сировина та матеріали часто недоступні (недостатня кількість в наявності, недопостачання, неякісна сировина).

 • 4

  Прострочена продукція списується на збитки. Неходовий товар продається з великими знижками. . Відвантажена, але не продана дистриб’юторами продукція, збільшує повернення.

 • 5

  Відсутність необхідної інформації між ланками ланцюга постачань і виробніцтва призводить до ситуацій, при якій потужності та рівень запасів не достатні, щоб виробити необхідну кількість продукції.

 • 6

  Зростає потреба в складських приміщеннях, збільшується вартість зберігання запасів та витрати на обслуговуючий персонал.

 • 7

  Штрафні санкції від мереж через нестачу асортиментних позицій на складах.

 • 8

  Термінові замовлення порушують графік виробництва, що призводить до неритмічного завантаження обладнання, в результаті чого знижується доступність продукції, а потужності використовуються неефективно.

Як ефективно керувати запасами виробництва та дистрибуції?

Запросити презентацію

Головна проблема полягає у використанні застарілого підходу до управління запасами на виробництві, котрий закладений в MRP-системи та базується на:

 1. Прогнозуванні потреби у сировині, материіалах та готовій продукції.
 2. Взаємозалежності етапів виробництва (специфікація).

Виробник прогнозує продажі продукції. Далі система враховуючи специфікації та технологічні властивості розраховує скільки та яких ресурсів необхідно. Але прогнози неточні та не відповідають фактичним потребам ринку. Помилка прогнозу збільшується при переході по ланцюгу постачання, відхилення наростають та з’являється “bullwhip effect”.

Рішення: необхідно враховувати реальний попит та локалізувати негативний взаємозв’язок у виробничому ланцюжку.

DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning)

Методологія управління виробництвом та дистрибуцією DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning) поєднала в собі світові практики організації виробництва та постачання — ТОС, Kanban, Lean, 6 Sigma, DRP, MRP, блок іновацій. DDMRP створена з метою досягнення зменшення запасів при одночасному збільшенні рівня сервісу.

Програма Intuiflow® – це рішення, що базується на алгоритмах DDMRP. Система виявляє ключові місця для розміщення запасів та динамічно управляючи буферами з урахуванням коливання попиту, дозволяє тримати необхідну кількість запасів у стратегічних місцях.
Впровадження методології DDMRP та системи Intuiflow® забезпечують безперебійність виробничого процесу, ефективне управління виробничими запасами та сприятливий вплив на прибуток компанії. В той час як прибуток зростає, запаси мінімізуються, а непотрібні витрати виключені – зростає показник ROI.

Результати, які ви отримаєте:

 • Підвищення рівня сервісу (показник OTIF) до 99%
 • Скорочення запасів до 40%
 • Скорочення lead-time до 50%
 • Ріст продажів в середньому до 20%, 
 • Зростання показнику ROI
 • Оптимізація потоку матеріалів та інформації
 • Легка у використанні система пріоритетності для виробництва та поповнення запасів
 •  

Компанії, які використовують систему

Відгуки клієнтів

Методологія DDMRP значно спростила управління запасами. Вдалося це завдяки команді однодумців, які не бояться змін. Тепер ніяких Excel таблиць, тільки дані, які взяті з системи Intuiflow.

Володимир Ропало Заступник генерального директора з виробничої логістики