Jakie problemy powstają w handlu detalicznym

 • 1

  Optymalizacja zarządzania zapasami towarowymi jest uciążliwa, dlatego że dokonuje się w reżymu półautomatycznym, Zarządzanie zamówieniami i zapasami dokonuje się w reżymu ręcznym, wielki wpływ czynnika ludzkiego.

 • 2

  Dostawcy narzucają swoje warunki, zwłaszcza dla niewielkiej sieci detalicznej: według planów sprzedaży i asortymentu, według warunków opłaty i inne

   

   

 • 3

  Dostawcy dostarczają tę ilość i asortyment towaru, która jest im potrzebna, co nie zawsze koresponduje z zamówieniem sklepu.

 • 4

  Nieskuteczne zarządzanie zapasami towarowymi z krótkim terminem realizacji powoduje zwiększenie nadwyżków towaru, termin ważności którego niedługo kończy się. Sklepy ponoszą straty.

 • 5

  Firma otrzymuje nie całą sprzedaż, dlatego że w systemie towar jest, lecz aktualnie na półce jego nie ma, a znaczy towar nie zamawiają.

 • 6

  Najbardziej popularne towary często wyłączane są z asortymentu, natomiast na półkach i magazynach leży towar niepopularny, który zamraża środki obiegowe.

Jak naprawić taką sytuację i podwoić zysk jakiegokolwiek sklepu?

Zamówić prezentację

Stworzyć system kompletowania i zarządzania zapasami towarowymi i zamówieniami, który zagwarantuje wysoki poziom dyspozycyjności popularnego wsród nabywców towaru, za minimalnych zapasów w systemie. Dla handlu detalicznego wielki potencjał podwyższenia efektywności biznesu polega na skutecznym zarządzaniu zapasami towarowymi. Najbardziej skuteczna metoda zarządzania zapasami towarowymi –  to metoda TOC (Teoria ograniczeń) i jej narzędzie – Dynamiczne zarządzanie buforem (DZB). Algorytm DZB pozwala optymalizować procesy kompletowania zamówień w zależności od zmiany popytu na towar, pomaga skutecznie zarządzać ruchem produkcji z krótkim terminem realizacji i pracować w warunkach, kiedy popyt jest ciężko przywidywany.

Nasza oferta

 • Poradnictwo

  Doradztwo metodyczne i oprogramowania

 • Optymalizacja

  Stworzyć system dynamicznego zarządzania zapasami, który uwzględnia sprzedaż faktyczną i wachania popytu

 • Szkoleni

  Seminarium według metody Teorii ograniczeń dla współpracowników firmy, zarządzających zapasami

 • Diagnozę

  Dokonać diagnozę i wykryć “wąskie gardła” w pracy z zapasami i asortymentem

 • Automatyzacja

  Automatyzować zarządzanie zapasami i zamówieniami w systemie ABM Inventory.


System ABM Inventory jest przeznaczony dla kalkulacji automatycznej niezbędnego poziomu zapasów dla każdego SKU, w jakimkolwiek punkcie przechowywania codziennie, zgodnie z faktycznymi wahaniami popytu. W algorytmie zarządzania zapasami ABM Inventory sednem jest metoda dynamicznego zarządzania buforami (DZB). Szczegóły o możliwościach systemu ABM Inventory tu.


Jakie efekty zyskuje firma

 • Podwyższenie poziomu obecności towaru na półce, obniżenie wskaźnika Out-of-Stock.
 • Zmniejszenie nadwyżków zapasów w systemie i uwolnienie środków obiegowych. Zmniejszenie ilości zepsutego towaru.
 • Kilkakrotni wzrost dochodu z metra kwadratowego przestrzeni handlowej (pólki).
 • Minimalizacja błędów w czasie kompletowania zamówienia, spowodowanych „ludzkim czynnikiem”.
 • Optymalizacja kosztów pracy dzięki automatyzacji pocesów kompletowania zapasów.
 • Minimum inwestycji, system wdraża się w krótkie terminy, pracuje jako SaaS (system as a service) i gwarantuje szybki powrót inwestowanych środków.