Jakie problemy powstają u producentów, dystrybutorów, z handlu detalicznego

 • 1

  Nieuregulowany towar w asortymencie: towarów z szybkim obrotem czy zapotrzebowane przez konsumenta często brakuje, a nelikwidny towar obciąża magazyn i półki.

 • 2

  Udział towaru (zapasu) we wskaźnikach finansowych firmy nadmiernie wielka

 • 3

  Sprzedaży nie rosną, chociaż potencjał mają kilkakrotnie większy

 • 4

  Niski wskaźnik obrotu zapasów.

 • 5

  Magazyn rośnie w przestrzeni i w ilości pracowników, lecz cały czas czegoś brakuje.

 • 6

  Personal z ds.zakupów kupuje i kupuje towar.

Jak tę sytuację poprawić i zagwarantować biznesu zysk?

Zamówić prezentację

Towary, surowina, produkcja gotowa, produkcja w toku a – w biznesie to wszystko określa ZAPASY – inwestycje finansowe, od których oczekujemy efektu. Efektywne zarządzanie zapasami towarowymi i zapasami produkcyjnymi pozwala maksymizować zwrot od inwestowanych środków. Są różne modele zaządzania zapasami. Teoria ograniczeń, jak progresywna metoda zarządzania biznesem, oferuje swoje narzędzie zarządzania zapasamiDynamiczne zarządzanie buforem (DZB — ang. DBM). Te narzędzie pozwala gwarantować wysoki poziom obecności towaru za minimalnych zapasów w systemie. Wykorzystanie narzędzia Dynamicznego zarządzania buforem pozwala kontrolować każdą jednostkę towaru (SKU), zapasów towarowych w jakimkolwiek punkcie łańcuchu dostaw (na centralnych i regionalnych magazynach), doskonaląc i przyspieszając procesy nagromadzenia zapasów, co pozwala trzymać zapas towarowy w ilości, niezbędnej dla efektywnego wykorzystania podstawowego zasobu – środków pieniężnych.

Dowiedź się szczegóły o zarządzaniu zapasami w różnych dziedzinach

Nasza oferta

 • Diagnozę

  Dokonać diagnozę i wykryć “wąskie gardła” w pracy z zapasami i asortymentem.

 • Szkolenie

  Seminarium-szkolenie za metodą Teorii ograniczeń dla podstawowych współpracowników firmy

 • Optymalizacja

  Stworzyć system dynamicznego zarządzania zapasami, który uwzględnia faktyczną sprzedaż i wahania popytu.

 • Automatyzacja

  Automatyzować zarządzanie zapasami i zamówieniami w systemie zarządzania zapasami ABM Inventory

 • Poradnictwo

  Doradztwo metodyczne i oprogramowania


System ABM Inventory jest przeznaczony dla kalkulacji automatycznej niezbędnego poziomu zapasów dla każdego SKU, w jakimkolwiek punkcie przechowywania codziennie, zgodnie z faktycznymi wahaniami popytu. W algorytmie zarządzania zapasami ABM Inventory sednem jest metoda dynamicznego zarządzania buforami (DZB). Szczegóły o możliwościach systemu ABM Inventory


Jakie efekty zyskuje firma

 • Stała obecność towaru popularnego za minimalnych zapasów towarowych, czyli zwiększenie ilości sprzedaży, nie “zamrażając” pieniądze w towarze.
 • Przyspieszenie obrotu towarów. Koszty zarządzania zapasami obniżają się na 70-75%.
 • Zmniejszy się cząstka kapitału firmy, która mieści się w zapasach, jednocześnie zwiększają się sprzedaży.
 • System, który pozwoli ocenić zysk albo nierentowność zespołów towarowych, SKU, magazynów, konsumentów podstawowych, jednostek handlowych i inne.
 • System dynamicznego zarządzania zapasami, który mieści mechanizmy kalkulacji efektywności przeniesienia zapasów, zamówień dostawcom, napełnienia zapasów towarowych u konsumenta i w jednostkach handlowych, narzędzie reagowania na sezonowe wahania popytu.