Zarządzanie programem lojalnościowym i uruchomienie platformy lojalnościowej, główne cele:

 • 1

  Identyfikacja: Stosowanie kart lojalnościowych lub aplikacji mobilnej zabezpiecza identyfikację klienta podczas dokonania zakupu.

 • 2

  Zbieranie danych: Im więcej wiecie o swoich użytkownikach, tym efektywniejsze będą wasze propozycje i akcje promocyjne. Dane są zbierane podczas rejestracji, przy każdym zakupie, którego dokonuje klient, przy zwróceniu się na infolinię oraz wzięciu udziału w ankietowaniu.

 • 3

  Analiza: Otrzymujcie informację o najbardziej aktywnych, pasywnych, regularnych i nieregularnych klientach. O towarach, które są najczęściej kupowane, i towarach, które przynoszą maksymalny dochód. Porównujcie wskaźniki wszystkich punktów handlowych.

 • 4

  Personalizacja: Formujcie grupy klientów według danych demograficznych lub według zachowań konsumenckich. Przeprowadzajcie dla nich kompanie i akcje promocyjne, nagradzajcie za udział i aktywność.

 • 5

  Utrzymanie klientów i przyciąganie nowych: Stwarzajcie atrakcyjne oferty, wnoście emocjonalną składową do sprzedaży, podtrzymujcie zainteresowanie klientów.

 • 6

  Zwiększenie dochodu sieci: Stymulujcie ponowne zakupy i zwiększenie średniego paragonu, wykorzystując narzędzia programu zarządzania lojalnością klientów.

Zarządzanie Bonusami

Zamówić prezentację

Efektywne zarządzanie bonusami jest możliwe z uwzględnieniem mnóstwa mechanik naliczenia bonusów, które regulują jak naliczać i spisywać bonusy. Wykorzystujcie je do stworzenia unikalnego programu zarządzania lojalnością.

 • Bonus za liczbę ilość pozycji w paragonie
 • Bonus w zależności od kwoty paragonu
 • Bonus za kupno konkretnych towarów
 • Bonus za historię zakupów
 • Bonus za wydaną kwotę
 • Bonus za kupno w określony czas
 • Bonus za kupno w konkretnym punkcie handlowym

Naliczajcie bonusy za rejestrację, w dni urodzeń, za przejście na nowy poziom, odzew o zakładzie lub za ocenę towaru.

Określajcie zasady wykorzystania bonusów — czas działania, datę wygaśnięcia, listę towarów na które można je wykorzystać.

Bonusy są naliczane na pozycje w paragonie proporcjonalnie do wydanej kwoty. Tak więc w przypadku zwrotu, program dokona poprawnego przeliczenia naliczonych bonusów.

Co oferujemy

 • Dane o klientach

  Szczegółowe informacje demograficzne i spożywcze o klientach

 • Stymulacja sprzedaży

  Zestaw narzędzi do tworzenia ofert, kompanii i akcji promocyjnych, omnichannel

 • Personalizacja

  Formujcie grupy klientów według danych demograficznych lub zachowań konsumenckich. Przeprowadzajcie dla nich kompanie i akcje promocyjne, nagradzajcie za udział i aktywność.

 • Stock Keeping Unit

  Szczegółowa informacja o popycie na każdy produkt SKU (Stock Keeping Unit)


System ABM Loyalty jest przeznaczony do automatycznego obliczania wynagrodzeń dla każdego SKU, spersonalizowanych ofert, identyfikacji klienta. Zarządzanie lojalnością spełnia się za pomocą omnichannel systemu ABM Loyalty.

Dokładnie o możliwościach systemu ABM Loyalty czytajcie tu.


Zarządzanie lojalnością klientów. Co otrzymują uczestnicy programu lojalnościowego?

 • Propozycje i akcje z uwzględnieniem preferencji osobistych (system wyśle spersonalizowaną propozycję o korzystnym nabyciu produktów mlecznych w przypadku regularnego zakupu sera i mleka przez klienta).
 • Momentalne naliczenie bonusów za kupno oraz możliwość ich natychmiastowego wykorzystania.
 • Możliwość wykorzystania bonusów do wymiany na unikalne nagrody, udział w rozgrywkach lub ofertach specjalnych.
 • Wynagrodzenie za regularność zakupów i wydana kwotę.
 • Statystyka naliczania bonusów, dokładna historia zakupów w gabinecie osobistym na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej.