Co odbywa się, gdy brakuje kalendarza płatności firmy?

 • 1

  Nie ma rozumienia swojej pozycji pieniężnej pozycji w najbliższej przyszłości. I jak skutek – często występują luki w gotówce, zwłoki w płatnościach z dostawcami, wzrost wydatków na środki pożyczkowe itp.

 • 2

  Brak niezbędnych funkcji kontrolnych w procedurze uzgadniania płatności. W rezultacie – przekroczenie budżetów, niecelowe płatności, opłaty niepewnym dostawcom, oszustwo itp.

 • 3

  Decentralizowany skarbiec, który pociąga za sobą niedostępność informacji o dostępności środków pieniężnych w grupie przedsiębiorstw oraz optymalnie ich wykorzystanie.

 • 4

  Brak przejrzystości dla wszystkich uczestników procesu. Inicjatorzy płatności nie rozumieją, na której fazie znajduje się zlecenie. Skarbnik nie rozumie planowanej objętości opłat. Menadżerowie nie są pewni wiarygodności danych, końcowe sprawozdania niemożliwie rozłożyć do zleceń oraz historii ich uzgadniania.

 • 5

  Ręczny, pracochłonny proces dokonywania płatności. Dublowanie informacji o płatnościach w różnych systemach, «papierowe» uzgadnianie, skomplikowane procedury zbioru i analizy informacji, nie operatywne sprawozdania.

 • 6

  Niepoprawny model ewidencji środków pieniężnych, struktury przechowywania danych pociąga za sobą komplikacje procedur pozyskiwania informacji i podjęcia decyzji na jej podstawie.

Jak zoptymalizować zarządzanie środkami pieniężnymi oraz wdrożyć kalendarz płatności?

ZAMÓWIĆ PREZENTACJĘ
 • Zautomatyzować proces inicjowania i uzgadniania płatności. Uniemożliwić dublowanie informacji. Wprowadzić kulturę planowania przychodów i wypłat, nauczyć menadżerów samodzielnie kontrolować wykonanie budżetu, wprowadzić dyscyplinę płatniczą.
 • Założyć do procedury uzgadniania minimalnie niezbędne poziomy kontroli, które zapobiegną głównym ryzykom firmy. Zapewnić w jednym centrum zarządzanie wszystkimi miejscami przechowywania środków pieniężnych.
 • Automatyzacja kalendarza płatności firmy, który da prognozę możliwych luk kasowych. Należy zapewnić operatywną analizę planowo-faktyczną z możliwością dekompozycji jakiegokolwiek artykułu sprawozdania do poziomu zleceń, inicjatorów, historii uzgadniania, dokumentów potwierdzających itp. Program ABM Cashflow tworzy kalendarz płatności w ciągu kilku sekund na podstawie wniesionych planowych i faktycznych danych o wypłatach i przychodach.

Co oferujemy

 • Optymalizacja

  Audyt procesów zarządzania przepływami pieniężnymi w celu ich optymalizacji

 • Automatyzacja

  Wdrożenie systemu zarządzania płatnościami i automatyzacji skarbca ABM Cashflow

 • Wsparcie

  Wsparcie metodologiczne i techniczne, stały rozwój funkcjonału systemu.

ABM Cashflow – chmurowy program do sporządzenia kalendarza płatności i automatyzacji skarbca korporacyjnego: zarządzanie zleceniami na opłatę i nadejście środków pieniężnych, sporządzenie kalendarza płatności, prognozowanie i analiza przepływów pieniężnych firmy. Dowiedzieć się o systemie

Co da firmie automatyzacja kalendarza płatności
 • Przejrzyste zarządzanie środkami pieniężnymi. Wszystkie płatności «jak na dłoni».
 • Automatyczna kontrola kluczowych ryzyk.
 • Wykonanie na czas zobowiązań przed dostawcami.
 • Obniżenie obciążenia kredytowego.
 • Zarządzanie płynnością.
 • Operatywna i przejrzysta sprawozdawczość.