Jakie problemy powstają u dystrybutorów

 • 1

  Nieskuteczne wykorzystanie transportu; oszczędność na logistyce, dostawę robimy tylko wtedy, kiedy jest samochód całkiem załadowany. W wyniku czego cierpią sprzedaży.

 • 2

  Dystrybutorzy produktów spożywczych mają stałe problemy ze spisaniem. Gdy te spisane produkty udaje się sprzedać klientowi, następnego razu nie są pewne, że uda się kuntynuować współpracę.

 • 3

  Dostawcy ustalają swoje warunki i dystrybutor dla podalszej pracy walczy z planem sprzedaży i asortymentem, z warunkami opłaty i innym.

 • 4

  Firma ponosi koszty, dlatego że towar po upływu terminu ważności sprzedają w niskiej cenie albo wyrzuca się.

 • 5

  Magazyny są nadmiernie napełnione, lecz brak kapitału obiegowego, dlatego że wielka ilość zapasów zamraża środki.

 • 6

  Brak w asortymencie popularnych towarów/zapasów i jednocześnie wielka ilość towarów z niskim obiegiem, który leży na magazynie.

Jak zbudować dystrybutora dochodowy biznes?

Zamówić prezentację

Dla dystrybucji jedna z podstawowych funkcji –  zarządzanie zapasami towarowymi. Najbardziej skutecznym narzędziem zarządzania zapasami towarowymi jest metoda TOC (Teoria ograniczeń Gołdratta) i jej narzędzie – Dynamiczne zarządzanie buforem (DZB). Algorytm DZB pozwala gwałtownie skracać czas obsługiwania klientów, pomaga skutecznie zarządzać ruchiem produkcji i pracować w warunkach, kiedy popyt ciężko przywidzieć.

Nasza oferta

 • Diagnozę

  Dokonać diagnozę i wykryć “wąskie gardła” w pracy z zapasami i asortymentem

 • Szkolenie

  Seminarium za metodą Teorii ograniczeń dla podstawowych współpracowników firmy, zarządzających zapasami

 • Optymalizacja

  Stworzyć system dynamicznego zarządzania zapasami, który uwzględnia sprzedaż faktyczną i wachania popytu

 • Automatyzacja

  Automatyzować zarządzanie zapasami i zamówieniami w systemie ABM Inventory

 • Poradnictwo

  Doradztwo metodyczne i oprogramowania


System ABM Inventory jest przeznaczony dla kalkulacji automatycznej niezbędnego poziomu zapasów dla każdego SKU, w jakimkolwiek punkcie przechowywania codziennie, zgodnie z faktycznymi wahaniami popytu. W algorytmie zarządzania zapasami ABM Inventory sednem jest metoda dynamicznego zarządzania buforami (DZB). Szczegóły o możliwościach systemu ABM Inventory tu.


Jakie efekty zyskuje firma

 • Podwyższenie poziomu obecności towaru, obniżenie wskaźnika Out-of-Stock.
 • Obniżenie poziomu zapasów w systemie i zwolnienie środków obiegowych na tle wzrotu sprzedaży.
 • Obniżenie ilości zepsutego towaru.
 • Optymalizacja kosztów pracy dzięki automatyzacji pocesów kompletowania zapasów.
 • Minimum inwestycji, system wdraża się w krótkie terminy, pracuje jako SaaS (system as a service) i gwarantuje szybki powrót inwestowanych środków.