Problemy, które napotykają firmy:

 • 1

  Wstrzymanie pracy magazynu w celu przeprowadzenia inwentaryzacji. Bez automatyzacji magazynu, trzeba wstrzymywać pracę magazynu dla inwentaryzacji, co prowadzi do podwyższenia poziomu przeterminowanych produktów, kradzieży, niedoborów chodliwych towarów i nadmiarów niechodliwych.

 • 2

  Nieprzestrzeganie warunków przechowywania, psucie się produktów, spisanie na straty. Zerwanie terminów dostaw, pogorszenie się stosunków z partnerami.

 • 3

  Nieefektywne rozmieszczenie towarów w magazynie. Stały brak miejsca z powodu niemożliwości racjonalnie oceniać gabaryty, warunki przechowywania, resztki towarowe.

 • 4

  Opóźnione dostawy, przestoje, niedozaładowania. Nie ma systemu priorytetów i zarządzania kolejnością ładowania/wyładowania. A więc klienci są niezadowoleni, niska lojalność.

 • 5

  Zależność od pracownika magazynu. Konkretny pracownik magazynu wie, co, gdzie i w jakiej ilości znajduje się na magazynie, tryb realizacji zamówień. W czasie jego nieobecności/zwolnienia trzeba dużo czasu dla przywrócenia normalnej pracy magazynu.

 • 6

  Przeciążenie pracą w magazynie i niemożliwość zrobienia prawidłowego zamówienia. Przy kompletowaniu zamówień wynika niezrozumiała priorytetowość zamówień, traci się dużo czasu na poszukiwanie potrzebnych towarów, niemożliwie skompletować partię towaru na czas. Nie ma aktualnej informacji o resztkach towarowych, a więc niemożliwie uzupełnić zapasy.

Jak szybko i za minimalny koszt zautomatyzować magazyn?

Zamówić prezentację

Automatyzacja pracy magazynu rozpoczyna się z organizacji poprawnej ewidencji. Chmurowy system ABM WMS pozwoli zawsze monitorować dostępność obecności i ruch towarów, szybko kompletować i wyładowywać produkty.

Automatyzacja magazynu z programem ABM WMS podwyższa jakość procesów biznesowych magazynu, polepsza wskaźniki finansowe firmy, nie wymaga wydatków na drogie oprogramowanie dla kompleksu magazynowego, ponieważ jest on chmurowy i nadaje się w dzierżawę.

Program do automatyzacji magazynu ABM WMS jest uniwersalny i nadaje się dla różnych typów biznesu:

 • Przedsiębiorstwa produkcyjne (magazyny surowców, magazyny gotowych wyrobów).
 • Centra logistyczne.
 • Spółki dystrybucyjne i detaliczne.
 • Spółki farmaceutyczne.
 • Magazyny odpowiedzialnego przechowywania (operatorzy 3PL).

Co oferujemy

 • Wsparcie

  Zapewniamy Sparcie metodologiczne i techniczne, a także stały rozwój funkcjonalności systemu.

 • Szkolenie

  Łatwe i szybkie szkolenie na temat pracy w systemie dla pracowników magazynu, bez konieczności posiadania dodatkowych umiejętności.

 • Automatyzacja

  Wdrożyć chmurowy system WMS dla automatyzacji pracy magazynu ABM WMS.

 • Optymalizacja

  Optymalizować procesy biznesowe logistyki magazynowej.

 • Badanie przedprojektowe

  Zbadać i zidentyfikować «wąskie gardła» w pracy magazynu, dać rekomendacje co do ich usunięcia.


Chmurowy program do automatyzacji magazynu ABM WMS jest przeznaczony dla przechowywania adresowego, automatyzacji przyjęcia i rozmieszczenia, automatyzacji procesu inwentaryzacji, bilingu operacji magazynowych, planowania, analizy i kontroli pracy magazynu. Dokładnie o możliwościach systemu czytajcie tu.


Wyniki i efekty

Wskutek wykorzystania systemu WMS firma otrzymuje następujące efekty:

 • Pełna kontrola resztek towarowych, ruchu towarów, obciążenia personelu, załadowania powierzchni magazynowych
 • Pozbycie się papierowych katalogów i ksiąg ewidencyjnych
 • Ponowny podział pracy pracowników magazynu
 • Szybka i lekka inwentaryzacja bez wstrzymania pracy magazynu
 • System priorytetów i zarządzania kolejnością ładowań/wyładowań
 • Racjonalne i efektywne rozmieszczenie towarów w obecnych parametrach magazynu
 • Dotrzymanie terminów dostaw