O 15% mniej samochodów

Oszczędność kosztów transportowych ponad 25%

Planuje za minuty zamiast godzin

Cel systemu – automatyczne planowanie tras dostaw na podstawie istniejących zamówień i samochodów, z uwzględnieniem różnych ograniczeń (okna czasowe, waga, objętość, inny parametr ładunku, typ samochodu), dla oszczędzania kosztów transportowych. ABM Rinkai TMS może wykorzystywać się do planowania tras przedstawicieli handlowych lub kurierów.

Dowiedzieć się czas i koszt wdrożenia

Przewagi TMS

Chmurowy system do zarządzania transportem i logistyką transportową, który odznacza się wysoką wydajnością, niezawodnością i regularnością. System wykorzystuje najlepszy w swojej klasie algorytm planowania tras, który ma wysoką szybkość obliczeń. Kontrola wykonania tras w czasie rzeczywistym. Ocena rentowności wykonania zamówień.

Otrzymywane oszczędzanie o 5 raz wyższe niż koszty użytkowania systemu!

 • Szybkie planowanie

  Szybkość obliczeń: 600 zamówień na 30 maszyn za 3 minuty

 • Unikalny algorytm

  Różne warianty tras, z uwzględnieniem wszystkich ograniczeń i parametrów. Optymalizacja według: kosztów wszystkich dostaw, kilometrażu, czasu

 • Chmurowy (SaaS)

  Nie wymaga zakupu, instalacji i wsparcia. Kompatybilny z dowolnym systemem ewidencyjnym i ERP

Efektywność zarządzania logistyką transportu zwiększa się przy kompleksowym podejściu: kontrola i analiza dotrzymania tras, wykonanie warunków klientów, ocena efektywności wykorzystania transportu i możliwości magazynu.

Funkcjonalne możliwości TMS

Funkcjonalność produktu pozwala zautomatyzować główne etapy zarządzania transportem:
planowanie tras, kontrola za ich wykonaniem, analiza i ocena efektywności.

Planowanie tras

 • Automatyczne planowanie tras dostaw całej floty samochodowej dla wykonania wszystkich wybranych zamówień.
 • Uwzględnienie różnych warunków przy obliczaniu tras: odległość między punktami, koszt wykorzystania samochodów, okna czasowe klientów i magazynu, charakterystyki ładunków i transportu, czas ładowania/rozładowania i sporządzania dokumentów i inne.
 • Wyznaczenie optymalnego trybu ładowania-rozładowania.
 • Automatyczne wysyłanie zawiadomień klientom o czasie wizyty.

Kontrola wykonania

 • Online kontrola ruchu samochodów po trasach.
 • Rejestracja odchyleń po trasie(kilometraż, czas, dostawa na czas).
 • Łatwe przeplanowanie tras w nieprzewidywanych wypadkach.
 • Bezpłatna android-aplikacja Rinkai, pracująca jako tracker GPS, z listami trasowymi, nawigacją, kontaktami klienta i wysyłaniem informacji zwrotnych.

Analiza efektywności

 • Analiza wykorzystania transportu, okien czasowych i czasochłonności w punktach.
 • Kompleksowa analityka według transportu i klientów, w tym poprzez porównanie planu i faktu po trasach.
 • Moduł analityki pozwala oceniać koszty transportowe w przekroju floty samochodowej, klientów, punktów handlowych.

Site systemu http://tms.abmcloud.com/pl/

 • rinkai 1

  Interfejs planowania tras transportu samochodowego

 • rinkai 2

  Kontrola wykonania planu według danych GPS

 • rinkai 3

  Analiza planowo-faktyczna w systemie ABM Rinkai TMS

 • pokazateli transporta rinkai 4

  Analityka: wskaźniki transportowe w systemie ABM Rinkai TMS

 • Plan fakt po mashinam rinkai 5

  Analityka: analiza planowo-faktyczna w systemie ABM Rinkai TMS

 • Karta OSM s marshrutami rinkai 6

  Mapa OSM z trasami

 • Plan Fakt s detalyami rinkai 7

  Analityka: plan-fakt ze szczegółami

Rezultaty wykorzystania TMS

Znaczne obniżenie kosztów transportowych poprzez zmniejszenie liczby i ogólnego przebiegu transportu, obniżenie bezpośrednich wydatków na utrzymanie dodatkowego transportu i personelu

 • Zmniejszenie kosztów transportowych o 15-25%.
 • Oszczędzanie czasu logisty. Nie więcej niż 5-15 minut na sporządzenie wszystkich tras.
 • Minimalizacja potrzebnej floty samochodowej o 7-12% przy jednoczesnej poprawie serwisu dostawy.
 • Zmniejszenie całkowitego przebiegu o 10-15%.
 • Optymalizacja wydatków na wynajmowaną flotę samochodową o 10-20%.
 • Minimalizacja wpływ czynnika ludzkiego, wszystkie obliczenia (plan, fakt, analiza) są zautomatyzowane.
 • Faktyczne oszczędzanie jest o 3-5 razy wyższe niż comiesięczna opłata za system.

ABM Rinkai TMS — to rozwiązanie chmurowe, które pracuje według schematu SaaS(Software as a Service), a więc klient nie ponosi dodatkowych kosztów, związanych z instalacją dodatkowego sprzętu (serwerów itd.) oraz wsparciem systemu. System integruje się ze wszystkimi systemami ewidencyjnymi i CRM oraz z systemami śledzenia GPS. System jest wdrożony i z powodzeniem funkcjonuje w różnych krajach, jak w dużych holdingach międzynarodowych, tak i w niedużych firmach lokalnych.