O 15% mniej samochodów

Oszczędność kosztów transportowych ponad 25%

Planuje za minuty zamiast godzin

Dowiedzieć się czas i koszt wdrożenia

Przewagi TMS

Chmurowy system do zarządzania transportem i logistyką transportową, który odznacza się wysoką wydajnością, niezawodnością i regularnością. System wykorzystuje najlepszy w swojej klasie algorytm planowania tras, który ma wysoką szybkość obliczeń. Kontrola wykonania tras w czasie rzeczywistym. Ocena rentowności wykonania zamówień.

Otrzymywane oszczędzanie o 5 raz wyższe niż koszty użytkowania systemu!

 • Szybkie planowanie

  Szybkość obliczeń: 600 zamówień na 30 maszyn za 3 minuty

 • Unikalny algorytm

  Różne warianty tras, z uwzględnieniem wszystkich ograniczeń i parametrów. Optymalizacja według: kosztów wszystkich dostaw, kilometrażu, czasu

 • Chmurowy (SaaS)

  Nie wymaga zakupu, instalacji i wsparcia. Kompatybilny z dowolnym systemem ewidencyjnym i ERP

Efektywność zarządzania logistyką transportu zwiększa się przy kompleksowym podejściu: kontrola i analiza dotrzymania tras, wykonanie warunków klientów, ocena efektywności wykorzystania transportu i możliwości magazynu.

Funkcjonalne możliwości TMS

Funkcjonalność produktu pozwala zautomatyzować główne etapy zarządzania transportem:
planowanie tras, kontrola za ich wykonaniem, analiza i ocena efektywności.

Planowanie tras

 • Automatyczne planowanie tras dostaw całej floty samochodowej dla wykonania wszystkich wybranych zamówień.
 • Uwzględnienie różnych warunków przy obliczaniu tras: odległość między punktami, koszt wykorzystania samochodów, okna czasowe klientów i magazynu, charakterystyki ładunków i transportu, czas ładowania/rozładowania i sporządzania dokumentów i inne.
 • Wyznaczenie optymalnego trybu ładowania-rozładowania.
 • Automatyczne wysyłanie zawiadomień klientom o czasie wizyty.

Kontrola wykonania

 • Online kontrola ruchu samochodów po trasach.
 • Rejestracja odchyleń po trasie(kilometraż, czas, dostawa na czas).
 • Łatwe przeplanowanie tras w nieprzewidywanych wypadkach.
 • Bezpłatna android-aplikacja Rinkai, pracująca jako tracker GPS, z listami trasowymi, nawigacją, kontaktami klienta i wysyłaniem informacji zwrotnych.

Analiza efektywności

 • Analiza wykorzystania transportu, okien czasowych i czasochłonności w punktach.
 • Kompleksowa analityka według transportu i klientów, w tym poprzez porównanie planu i faktu po trasach.
 • Moduł analityki pozwala oceniać koszty transportowe w przekroju floty samochodowej, klientów, punktów handlowych.

Site systemu http://tms.abmcloud.com/pl/

 • rinkai 1

  Interfejs planowania tras transportu samochodowego

 • rinkai 2

  Kontrola wykonania planu według danych GPS

 • rinkai 3

  Analiza planowo-faktyczna w systemie ABM Rinkai TMS

 • pokazateli transporta rinkai 4

  Analityka: wskaźniki transportowe w systemie ABM Rinkai TMS

 • Plan fakt po mashinam rinkai 5

  Analityka: analiza planowo-faktyczna w systemie ABM Rinkai TMS

 • Karta OSM s marshrutami rinkai 6

  Mapa OSM z trasami

 • Plan Fakt s detalyami rinkai 7

  Analityka: plan-fakt ze szczegółami

Rezultaty wykorzystania TMS

Znaczne obniżenie kosztów transportowych poprzez zmniejszenie liczby i ogólnego przebiegu transportu, obniżenie bezpośrednich wydatków na utrzymanie dodatkowego transportu i personelu

 • Zmniejszenie kosztów transportowych o 15-25%.
 • Oszczędzanie czasu logisty. Nie więcej niż 5-15 minut na sporządzenie wszystkich tras.
 • Minimalizacja potrzebnej floty samochodowej o 7-12% przy jednoczesnej poprawie serwisu dostawy.
 • Zmniejszenie całkowitego przebiegu o 10-15%.
 • Optymalizacja wydatków na wynajmowaną flotę samochodową o 10-20%.
 • Minimalizacja wpływ czynnika ludzkiego, wszystkie obliczenia (plan, fakt, analiza) są zautomatyzowane.
 • Faktyczne oszczędzanie jest o 3-5 razy wyższe niż comiesięczna opłata za system.

ABM Rinkai TMS — to rozwiązanie chmurowe, które pracuje według schematu SaaS(Software as a Service), a więc klient nie ponosi dodatkowych kosztów, związanych z instalacją dodatkowego sprzętu (serwerów itd.) oraz wsparciem systemu. System integruje się ze wszystkimi systemami ewidencyjnymi i CRM oraz z systemami śledzenia GPS. System jest wdrożony i z powodzeniem funkcjonuje w różnych krajach, jak w dużych holdingach międzynarodowych, tak i w niedużych firmach lokalnych.