Wzrost sprzedaży o 15-20%

Zwiększenie zysku z 1 m. kw. powierzchni handlowej

Kontrola stref sprzedaży

Dowiedzieć się czas i koszt wdrożenia

System zarządzania powierzchnią półek sklepowych ABM Shelf ma szereg zalet

ABM Shelf to kompleksowy system zarządzania merchandisingiem w sklepach, obejmujący szeroki zestaw funkcji i możliwości. Program do zarządzania układaniem towarów zgodnie z zasadami merchandisingu. Zarządzanie salą sprzedażową. Automatyzacja tworzenia planogramu przestrzeni handlowej sklepu.

Funkcje systemu zarządzania powierzchnią półek sklepowych

Automatyzacja zarządzania układaniem towarów i salą sprzedażową z ABM Shelf umożliwia tworzenie modelu 3D sali sprzedażowej sklepu, analizę sprzedaży, kontrolę układania towarów.

Konstruktor sprzętu o możliwościach:

 • tworzenie modeli 3D różnego rodzaju sprzętu handlowego z uwzględnieniem wymiarów gabarytowych (długość, głębokość, wysokość i in.).
 • Tworzenie dowolnej ilości szablonów sprzętu handlowego o stałych wymiarach.

Efektywne zarządzanie przestrzenią handlową. Zarządzanie salą sprzedażową:

 • Praca z bazą danych sklepów (gotowa lista). Wygodne wyszukiwanie i nawigacja.
 • Tworzenie modeli sali sprzedażowej dla sklepów (ilość nieograniczona).
 • Rozmieszczenie szablonów sprzętu w sali sprzedażowej (rozmieszczenie w dowolnym miejscu, obracanie sprzętu, kopiowanie).
 • Analityka sprzedaży, osiąganej w sali sprzedażowej (ABC analiza, analiza sprzedaży).
 • Rozmieszczenie dodatkowych obiektów w sklepie (kolumny, stoły, krzesła, stanowisko sprzedaży, drzwi).

Automatyzacja zarządzania układaniem towarów i zarządzanie sprzętem handlowym:

 • Praca z gotowym wykazem nomenklatury z uwzględnieniem wymiarów gabarytowych, cen, producentów, zapasów towarowych z aplikacji back – offic
 • Wygodne wyszukiwanie towarów wg artykułów, nazw o możliwości filtrowania według danych dotyczących zapasów towarowych, cen, asortymentu.
 • Tworzenie planogramu układania towarów. Wygodne rozmieszczenie towarów na półkach poprzez wrzucanie towaru (towar sam szuka swojego miejsca na półce, głębokość układania także jest regulowana automatycznie).
 • Import numerów towarów objętych planogramem, druk planogramów ze schematem ułożenia towarów i tabelą rozmieszczenia towarów.
 •  Jednoczesne obsługiwanie kilku regałów.
 • Historia zmian planogramów, tworzenie modeli 3D planogramów. Edytor planogramów.
 • Wygodna analityka wizualna danych dotyczących sprzedaży (ABC, sumy sprzedaży) i ułożenia towarów (wg producentów, półek, wymiarów gabarytowych, ceny, zapasów towarowych) z możliwością eksportu do Excelu.

Funkcje serwisowe

 • Zoomowanie obrazów.
 • Zmiana wymiarów siatki.
 • Zapisywanie obrazu do pliku.
 • Dokładna siatka-linijka współrzędnych do pracy ze sprzętem i nomenklaturą.
 • Filtr i wyszukiwanie wg asortymentu
 • ABC analiza efektywności przestrzeni handlowej
 • Projektowanie wizualne regału
 • Wybór sprzętu
 • Menu ABM Shelf
 • Ustawianie parametrów planogramów przestrzeni handlowej
 • Regał z gotowymi zadaniami
 • ABC -analiza z wizualizacją na sprzęcie handlowym
 • Analiza ABC z wizualizacją na urządzeniach komercyjnych

 • планограмма онлайн

  Filtrowanie i wyszukiwanie asortymentu

 • Analiza wyników transakcji ABC

 • Wizualna konstrukcja regału

 • Wybór sprzętu

 • Menu półki ABM

 • Konfigurowanie planogramów powierzchni sprzedaży

 • Półka z gotowymi zadaniami

Zarządzanie powierzchnią półek sklepowych z wykorzystaniem ABM Shelf. Wyniki i efekty

Sklepy, w których został wdrożony system chmurowy zarządzania salą sprzedażową i powierzchnią półek sklepowych ABM Shelf, uzyskały następujące efekty :

 • +12% obrotu bez ponoszenia dodatkowych inwestycji
 • Stymulowanie sprzedaży, minimalizacja sprzedaży utraconej
 • Sterowanie ruchem nabywców wewnątrz sklepu,
 • Efektywne stosowanie koncepcji merchandisingu w salach sprzedażowych
 • Algorytmy automatycznego rozmieszczenia towarów, optymalne rozmieszczenie grup towarowych