Wzrost sprzedaży o 15-20%

Zwiększenie zysku z 1 m. kw. powierzchni handlowej

Kontrola stref sprzedaży

 

Cel systemu – zwiększenie sprzedaży i zysku, optymalizacja kosztów magazynowania towaru, uwolnienie zamrożonych środków. Cel osiągany jest poprzez efektywne zarządzanie powierzchnią handlową sieci detalicznej i automatyzację procesu układania towarów.

Dowiedzieć się czas i koszt wdrożenia

System zarządzania powierzchnią półek sklepowych ABM Shelf ma szereg zalet

  • Serwis w chmurze (SaaS)

    Nie wymaga zakupu, instalacji i obsługi. Kompatybilny z jakimkolwiek systemem ewidencyjnym, systemem ERP. Stały rozwój systemu.

  • Automatyzacja kompleksowa

    Ewidencja i kontrola wszystkich działań merchandisingowych podejmowanych w sali sprzedażowej, zmniejszenie wpływu czynnika ludzkiego.

  • Łatwość obsługi

    Proste uruchomienie sprzętu, wizualizacja sali sprzedażowej, rozmieszczenie towarów na półkach, kontrola faceingów, wygodna analityka.

ABM Shelf to kompleksowy system zarządzania merchandisingiem w sklepach, obejmujący szeroki zestaw funkcji i możliwości. Program do zarządzania układaniem towarów zgodnie z zasadami merchandisingu. Zarządzanie salą sprzedażową. Automatyzacja tworzenia planogramu przestrzeni handlowej sklepu.