Key results of implementation:

We focus on current demand in operational planning, not just the forecast, which leads to improved results:

Stocks reduction 40 %
Up to 99 % OTIF (On Time In Full) increased
55 %
lead-time reduction
Minimize the cost
of urgencies
33 % Sales growth
Reduction of the production
planning cycle

Pełna kontrola towarów (ruch, dostępność, resztki)

Zmniejszenie przeterminowanych towarów, niedoborów, nadwyżek

Przejrzyste zarządzanie magazynem

Dowiedzieć się czas i koszt wdrożenia

Przewagi systemu zarządzania magazynem ABM WMS

 • Kompleksowa automatyzacja

  Ewidencja i kontrola wszystkich operacji magazynu, konfigurowane zasady kompatybilności towarów, zmniejszenie wpływu czynnika ludzkiego.

 • Chmurowy (SaaS)

  Nie wymaga zakupu, instalacji i wsparcia. Kompatybilny z dowolnym systemem ewidencyjnym, systemem ERP, TMS. Stały rozwój systemu.

 • Skalowany

  W miarę rozwoju procesów biznesowych użytkownik może samodzielnie konfigurować różne funkcje bez programowania i zaangażowania integratora systemowego.


Dla kogo

System zarządzania magazynem ABM WMS oferuje szeroką funkcjonalność dla zadowolenia najbardziej wymagających klientów.

 • Magazyn odpowiedzialnego przechowywania (3PL)

  Sortowanie klientów i ich wymagań do usług magazynu.

 • Spółka farmaceutyczna

  Seryjna ewidencja towarów na wszystkich etapach przetwarzania, ewidencja w przekroju terminów przydatności i charakterystyk. Ewidencja obecności certyfikatów.

 • Firma dystrybucyjna i detaliczna

  Zarządzanie magazynami z wysoką intensywnością, ewidencja wysokiego poziomu obrotu ładunków oraz dużej ilości artykułów.

 • Przedsiębiorstwo produkcyjne

  (magazyn surowców, magazyn gotowej wyrobów). Magazynowa ewidencja surowców, niedokończonych i gotowych wyrobów. Wdrożenie systemu kodów kreskowych.

 • Centrum logistyczne

  Automatyzacja procesów technologicznych w otwartych/zamkniętych magazynach towarowych, platformach kontenerowych itd.

Funkcjonalne możliwości

Wdrożenie chmurowego systemu zarządzania magazynem pozwala zautomatyzować rozmieszczenie towarów z uwzględnieniem masy i gabarytów, daje możliwość stosowania różnych schematów przechowywania, obniża czas doboru zamówień, pozwala przeprowadzać inwentaryzację bez wstrzymania pracy magazynu.

Dobór i dostawa

 • Planowanie zamówień z uwzględnieniem partii i terminów realizacji/przydatności według
 • FIFO/LIFO/FEFO
 • Rożne technologie montażu, pakowania, rozmieszczenia, załadunku
 • Kompletowanie zestawów
 • Przetwarzanie problematycznych sytuacji

 

Przyjęcie

 • Kontrola ilości i jakości on-line
 • Przepakowywanie, oznakowanie i tworzenie palet
 • Przyjęcie towarów ponadgabarytowych
 • Cross-docking
 • Kontrola wagowa

 

Przechowywanie

 • Dowolne technologie i typy przechowywania (na przykład przechowywanie adresowe)
 • Ewidencja partii i traceability
 • Możliwość monitorowania ładunku i traceability wzdłuż całego łańcucha logistycznego poprzez rozumienie charakterystyk towaru: termin przydatności, data produkcji, identyfikator klienta, numer seryjny, skład partii

 

Elastyczny system raportowania

 • Skonfigurowane podstawowe raporty z możliwością tworzenia według różnych parametrów
 • Druk raportów

Topologia magazynu

 • Automatyczne tworzenie adresów miejsc przechowywania (litery, cyfry), opracowanie rozmaitych kombinacji identyfikatorów adresowych, integracja do systemu przechowywania adresowego

 • Monitor operatora priemki

  Monitor Operatora Odbioru

 • Operator sklada

  Operator magazynu. Nomenklatura.

 • Inventarizatsiya

  Zasoby. Role.

 • YAchejki sklada

  Komory magazynowe

 • Billing resursov

  Zasoby rozliczeniowe

 • Dvizheniya tovarov

  Ruchy towarów. Parafia.

 • Inventarizatsiya

  Zapasy

 • Onlajn TSD

  Online TSD. Wybierz przypisanie

 • Onlajn TSD

  Online TSD. Operacje

Wyniki używania WMS

Skuteczność zarządzania magazynem wzbogacona jest kompleksowym podejściem: automatyzacja magazynów, monitorowanie i analiza procesów biznesowych i możliwości.

 • Kontrola resztek towarowych, ruchu towarów, obciążenia personelu, zapełnienia powierzchni magazynowych
 • Optymalne rozmieszczenie towarów, logiczne strefowanie, racjonalne wykorzystanie mocy magazynowych
 • Zwiększenie pojemności magazynu
 • Zmniejszenie kosztów przechowywania towarów, zmniejszenie strat wynikających z nieprawidłowego przechowywania i psucia się towarów
 • Obniżenie wpływu czynnika ludzkiego, podwyższenie jakości pracy pracowników magazynu
 • Optymalizacja przemieszczeń sprzętu magazynowego i personelu na terenie magazynu. Minimalizacja przestojów
 • Możliwość zarządzania terytorialnie rozproszonymi magazynami
 • Ustrukturowane i kontrolowane procesy przyjęcia i wyładunku. Dotrzymanie terminów dostaw
 • Narzędzie dla zidentyfikowania „wąskich gardeł”, możliwości optymalizacji, analizy działalności magazynu

ABM WMS jest rozwiązaniem opartym na chmurze, działającym w ramach programu SaaS (oprogramowanie jako usługa), co oznacza, że ​​klient nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z instalowaniem dodatkowego sprzętu (serwera itd.) I obsługą systemu. System jest zintegrowany z wszystkimi systemami ERP i rachunkowości. System jest wdrożony i skutecznie działa w różnych krajach, zarówno w dużych międzynarodowych holdingach, jak iw małych firmach lokalnych.