Zmniejszenie poziomu zapasów o 30-60%

Zwiększenie niezawodności dostaw do 97-100%

Wzrost sprzedaży o 20%

Dowiedz się o kosztach i warunkach

Przewagi systemu

Replenishment+® — jest to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania zapasami produkcyjnymi w łańcuchu dostaw.

Zapewnia optymalny poziom dostępności przy minimalnych zapasach.

 • Szybka opłacalność

  Szybki termin zwrotu z inwestycji. Otrzymywane korzyści znacznie przewyższają koszty użytkowania

 • Unikalny algorytm światowej klasy

  Pracuje według metodologii DDMRP, która pojednała najlepsze praktyki zarządzania produkcją i dostawami

 • Chmurowy (SaaS)

  Nie wymaga kupna, instalacji i wsparcia. Kompatybilny z dowolnym systemem ewidencyjnym lub ERP

Replenishment+® to rozwiązanie światowej klasy, oparte na algorytmie DDMRP (Demand Driven Material Requirements Planning), który pojednał najlepsze lepsze praktyki zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw, — Theory of Constraints, Kanban, Lean, 6 Sigma, MRP, DRP.

Funkcjonalne możliwości

Podejście do zarządzania zapasami przesuwa się od schematu «wypychania», opartego na prognozie i współzależnościach w łańcuchu, do schematu «wyciągania», opartego na faktycznej konsumpcji produktów. System wyznacza, gdzie rozmieszczać strategiczne pozycje zapasów, jak mądrze obliczyć i dynamicznie regulować te pozycje za pomocą buforów. Również system «rozdziela» zależności w procesie, tym samym zapobiegając przekazywaniu negatywnych tendencji wzdłuż łańcucha.

Automatyczne uzupełnianie zapasów

 • System wyznacza dokładne miejsca, gdzie i ile przechowywać zapasów.
 • Automatycznie formuje zamówienia. Codziennie analizuje faktyczną konsumpcję, ocenia nadmiary i braki w każdym strategicznym punkcie uzupełniania, uwzględnia szereg warunków dla uzupełniania zapasów.

Operatywna kontrola i optymalizacja

 • Operatywna kontrola online aktualnego stanu zapasów.
 • Rewolucyjny sposób obliczenia czasu wykonania zamówienia dla wyznaczenia bufora i potrzebnych dat, a także, jak najlepiej skrócić czas wykonania zamówienia dla zużycia najmniejszej ilości kapitału obrotowego.

Optymalizacja pracy menadżerów

 • System priorytetów pozwala łatwo i szybko ocenić na jakich zamówieniach należy skupić się, gdy istnieje ograniczenie czasu, powierzchni, opłat, mocy produkcyjnej i ilości.
 • Ogólne pole informacyjne o stanie zamówień i zapasów, dla wszystkich użytkowników z odpowiednim dostępem.

Analityka kompleksowa

 • Ogólna dynamika stanu zapasów w pieniądzach i trend buforów, w % akcesoriów w każdej strefie bufora.
 • Dynamika objętości brakujących i krytycznie niskich zapasów. Pozwala widzieć problemy systemowe i ich rozwój w dynamice. Na przykład, stały deficyt może być spowodowany niewykonaniem zamówień przez dostawcę. Raport generowany po menadżerom, pokazuje gdzie i komu należy skupić się dla osiągnięcia pożądanych rezultatów.
 • Dynamika nadwyżek w systemie. Pokazuje nadmiar zapasów i możliwość jego optymalizacji. Za pomocą filtrów można detalizować się do potrzebnego poziomu i zlokalizować problem.
 • Podział zapasów po profilach bufora. Pokazuje na którym profilu bufora należy skupić skoncentrować uwagę dla skupienia wysiłków w celu naprawy sytuacji.
 • Popyt na brakujące akcesoria. Pokazuje popyt na akcesoria na datę ze statusem «wypadanie». Można wyznaczyć problemy i podjąć działania korygujące w celu ich usunięcia.
 • Workbench

  Desktop (workbench)

 • Tools planner s workbench

  Tools: planner’s workbench

 • Tools planner s workbench analytics

  Tools: planner’s workbench – analytics

 • Report Out of stock risk by planners

  Report: Out-of-stock risk by planners

 • Report Overstocks by planners

  Report: Overstocks by planners

 • Report Out of stock risk by planners

  Report: Out-of-stock risk by planners

 • Report Buffer status

  Report: Buffer status

 • Out of stock risk filter

  Report: Out-of-stock risk (filter)

 • Buffer trend

  Report: Buffer Trend

 • Report Overstock Dynamics

  Report: Overstock Dynamics

 • Report Inventory and Buffer Dynamics

  Report: Inventory and Buffer Dynamics

Wyniki i efekty

 • Skrócenie zapasów o 30-60 % przy podwyższeniu poziomu dostępności. Skrócenie wydatków na przechowywanie, dostawę, przemieszczenie.
 • Usunięcie dysbalansu zapasów i gotowych produktów. Nie ma nadwyżek i brakujących zapasów.
 • Zwiększenie niezawodności dostaw do 98% i zmniejszenie czasu dostaw. System pozwala nadawać klientom realne terminy dostaw.
 • Polepszenie poziomu uzupełniania zapasów w magazynach klientów do 99,6%. Minimalizują się wydatki na pilne wykonanie zamówień.
 • Zwiększenie sprzedaży o 20%. Zwiększa się zysk operacyjny.
 • Zmniejsza się cykl planowania produkcyjnego do 1-2 dni. Zwiększa się przejrzystość procesu produkcyjnego, co sprzyja wymianie istotną informacją i uzgodnionej koordynacji ogniw systemu dostaw.