ELASTYCZNIE I INFORMACYJNIE

ŁATWO I WYGODNIE

BEZPIECZNIE

Dowiedzieć się czas i koszt wdrożenia

Przewagi aplikacji

Dzięki intuicyjnie zrozumiałej aplikacji mobilnej na ekranie smartfona akumulują się kluczowe wskaźniki biznesu w przekroju analityk i czasu.

 • Prostota i elastyczność

  Intuicyjnie zrozumiały interfejs. Łatwo ustawić analitykę jakichkolwiek wskaźników

 • Kompatybilność

  Kompatybilna ze wszystkimi księgowymi systemami ewidencyjnymi (1С, CRM, ERP)

 • Bezpieczeństwo

  Wielopoziomowa ochrona informacji

Funkcjonalne możliwości

MAN otrzymuje dane w przekroju analityk i czasu z serwera chmurowego. Wskaźniki z jakichkolwiek systemów ewidencyjnych i baz danych uniwersalnie konsolidują się na serwerze chmurowym. Ustawienie wskaźników KPI zabezpiecza wygodny WEB-serwis.

Aplikacja będzie niezbędna dla wszystkich kierowników w firmie, którzy muszą kontrolować efektywność działalności w przekroju kluczowych wskaźników: generalny, finansowy, wykonawczy, komercyjny dyrektor, dyrektor ds. logistyki, IT dyrektor.

Operatywna analityka

Analiza danych za różne okresy czasu, graficzne odzwierciedlenie dynamiki zmian wskaźników, selekcja według analityki.

Wyładowanie jakiegokolwiek biznes-wskaźnika

Ustawienia i wyświetlenie wskaźników na temat jakichkolwiek kierunków biznesu: sprzedaże, finanse, marketing, logistyka, produkcja, serwis, IT i inne.

Wielkość sprzedaży, należności i wierzytelności oraz zadłużenie, wpływy, wydatki, saldo środków pieniężnych, koszty, resztki towarów itd.

Zawiadomienia i alerty

Ustawienie potrzebnych zawiadomień (wpływ środków pieniężnych na rachunek rozliczeniowy, odładowanie zamówienia itd.).

Planowanie

Możliwość nie tylko analizować bieżącą działalność, ale także planować przyszłą.

 • Kilka niezależnych profili
 • Kilka kont w jednym profilu
 • Włożone grupy w spisie