Zarządzanie pieniędzmi firmy w ABM Cashflow. Jak to działa?

Przewagi systemu

ABM Cashflow – to aplikacja do zarządzania przepływem środków pieniężnych firmy.

Wszystko co potrzebujecie do zarządzania wnioskami o opłacie i wpłynięciu środków pieniężnych, sporządzenia harmonogramu płatności, prognozowania i analizy przepływu środków pieniężnych firmy. Może pracować niezależnie lub integrować się z jakimkolwiek systemem ewidencyjnym lub systemem ERP.

 • Chmurowa (SaaS)

  Nie wymaga zakupu, instalacji i wsparcia. Płacicie tylko za to, z czego korzystacie. Nie ma wydatków na własny Dział IT i zespół specjalistów.

 • Niezawodna i bezpieczna

  Dostęp 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ochrona i bezpieczeństwo danych na serwerach w centrum danych w Niemczech.

 • Profesjonalna

  Wdrożenie, szkolenie i wsparcie z strony naszego zespołu. Ponad 10-letnie doświadczenie ekspertów i mnóstwo udanych projektów.

Funkcjonalne możliwości systemu ABM Cashflow

System pozwala zrealizować pełny cykl zarządzania środkami pieniężnymi firmy: prognozować i analizować przepływy pieniężne, przeprowadzać sprawdzone i uzgodnione ze wszystkimi uczestnikami opłaty.

Prognozowanie

Prognozowanie na długi okres – kwartał, półrocze albo rok.

 • Pobieranie danych (Exсel, 1С..).
 • Korygowanie wniesionych planów ze sprawozdania Cash Flow.
 • Asystent planowania wpływów i wypłat kredytowych.

Wnioski o opłacie i wpłynięciu

 • Kontrola budżetów.
 • Automatyczne tworzenie wniosku (według harmonogramu).
 • Harmonogram uzgodnień i uzgodnienie z listy.
 • Czat na żądanie i zawiadomienia.
 • Historia zmian.

Kalendarz płatności

Plan wpłynięcia środków pieniężnych, wnioski o wypłacie i resztki według dni za wskazany okres, z możliwością korygowania:

 • Przenoszenie płatności po datach i rozdzielenie opłat.
 • Wyznaczenie rachunku opłaty i przerzucenie między rachunkami.
 • Kupno/sprzedaż waluty.
 • Zatwierdzanie płatności i wysyłanie do zapłaty.

Analiza Cash Flow

Skarbnik i dyrektor finansowy mogą analizować prognozę i fakt ruchu pieniędzy za pomocą sprawozdań:

 • Analiza struktury przepływu pieniędzy (waterfall).
 • Standardowe sprawozdanie Cash Flow.
 • Analiza dynamiki przepływu.
Wyniki korzystania z ABM Cashflow

ABM Cashflow — pełny zestaw narzędzi do zarządzania przepływami pieniężnymi firmy:

 • Operatywne planowanie, prognozowanie płatności.
 • Konfigurowane procesy biznesowe kontroli opłat i wpłynięcia środków pieniężnych.
 • Kalendarz płatności.
 • Wymiany z systemami ewidencyjnymi i klient-bankiem.
 • Plan/faktyczna sprawozdawczość.
 • Wsparcie, szkolenie i doradztwo.