Przejrzyste zarządzanie sklepami

Kontrola dochodów i wydatków

Minimalne inwestycje

Dowiedzieć się czas i koszt wdrożenia

Przewagi systemu ERP

Serwis w chmurze do zarządzania sklepem wyróżnia się wysoką operatywnością wdrożenia systemu – sklep zaczyna sprzedawać w ciągu 2 tygodni!

 • Opłaca się

  System zarządzania sklepem jest oparty na schemacie dzierżawy (SaaS). Nie płacicie za licencje, serwery, aktualizacje.

 • Operatywnie

  Szybkie szkolenie personelu sklepu, automatyczne otrzymywanie aktualizacji systemu

 • Wygodnie

  Wygodna kompleksowa sprawozdawczość dla przejrzystego prowadzenia biznesu

Serwis w chmurze do zarządzania sklepem wyróżnia się wysoką operatywnością wdrożenia systemu – sklep zaczyna sprzedawać w ciągu 2 tygodni!

Funkcjonalne możliwości systemu ABM Retail

Funkcjonalność ABM Retail pozwala zautomatyzować kluczowe procesy biznesowe sklepu detalicznego oraz stwarza obraz pracy sklepu, pozwalając na operatywne reagowanie na jakiekolwiek odchylenia od normy.

Zarządzanie asortymentem

 • kształtowanie i kontrola, podział po sklepach

Zarządzanie zamówieniami

 • harmonogram, kalendarz zamówień i dostaw, automatyczne obliczanie zamówienia

Współpraca z dostawcami

 • umowy dostaw, umowy marketingowe, wzajemne rozliczenia, automatyczne obliczanie retro-bonusów

Zarządzanie ceną

 • ustawienie zasad ustalania cen, kilka kategorii cen, kalkulacja cen sprzedaży

Zarządzanie operacjami magazynowymi

 • wpis, spisanie na straty, inwentaryzacja, przeniesienie do produkcji, ponowne sortowanie, online terminale gromadzenia danych

Zarządzanie produkcją

 • wprowadzenie kart technologicznych, wytwarzanie gotowych produktów, ewidencja składników i produktów

Zarządzanie sprzedażą

 • analiza sprzedaży i resztek, sprawozdawczość według paragonów

Zarządzanie finansami

 • sprawozdanie o ruchu środków pieniężnych, uzgodnienie wzajemnych rozliczeń, harmonogram płatności

Funkcjonalne role w ABM Retail

Kompleksowa automatyzacja sprzedaży detalicznej za pomocą systemu ERP systemu zarządzania ABM Retail

 • Właściciele: sprawozdawczość według paragonów, sprawozdanie towarowe, MAN – analityka.
 • Dyrektor sklepu: analiza sprzedaży i resztek, formowanie zamówień.
 • Operator sklepu: przyjmowanie towarów, zwrot towarów, sprawdzenie cen, druk cenników, przemieszczenie towarów, inwentaryzacja.
 • Menadżer ds. asortymentu: ustalenie cen detalicznych i promocyjnych, tworzenie i kontrola asortymentu, współpraca z dostawcami.
 • Księgowy: wzajemne rozliczenia, umowy marketingowe, obliczanie retro-bonusów.

Podłączenie do back-office ABM Retail odbywa się z biura, ze sklepu, z jakiegokolwiek miejsca na świecie. Jest realizowane wyładowanie (wymiana) danych w 1C: Księgowość. Jest realizowane wyładowanie danych o sprzedażach z profesjonalnego front-office dla kas do systemu chmurowego back-office ABM Retail. Z chmury back-office ABM Retail do profesjonalnego front-office dla kas, które znajdują się bezpośrednio w sklepie, wyładowują się dane o towarach i cenach, dane o towarach na wagę i cenach. Przy pomocy online aplikacji dla terminali gromadzenia danych odbywa się operatywne przyjęcie towaru, inwentaryzacja, sprawdzenie cen i resztek.