Rozwiązania chmurowe dla biznesu, dostarczane według modelu SaaS (software as a service) – to ostatnie słowo w automatyzacji systemów zarządzania biznesem. Rozwiązania chmurowe od ABM Cloud – dzierżawienie oprogramowania, zainstalowanego na zdalnych serwerach, z całodobowym dostępem online z dowolnego miejsca na świecie przy pomocą dowolnego autoryzowanego urządzenia: od notebooku do telefony komórkowego.

Każdy uczestnik łańcucha dostaw powinien rozumieć wygody od wdrożenia. Byłem zdziwiony, na ile dobrze sklepy przyjęli innowacje. Podczas jednego z zebrań kwartałowych nam nawet oklaskiwano, z wdzięczności za wdrożenie systemu.

 

Konrad Pyż dyrektor finansowy sieci handlu detalicznego "Barvinok"

Dlaczego firmy wybierają programowe rozwiązania chmurowe

Nas wybierają

Zamówcie demonstrację systemu

…sprzyjamu wzrostu efektywności Państwa biznesu!

ZAMÓWIĆ PREZENTACJĘ